De veranda van het huisje op de Lemelerberg.
De veranda van het huisje op de Lemelerberg. Foto: Marie Houttequiet

Groen nalaten voor later

Algemeen

Al 90 jaar beschermt, ontwikkelt en beheert Landschap Overijssel de bijzondere natuur en het streekeigen landschap in Overijssel. Wist u dat Landschap Overijssel zich ook ontfermt over groen vastgoed? Het gaat vaak om particuliere eigendommen die niet de formele status van erfgoed hebben, maar wel streekeigen en karakteristiek zijn. 

De huidige bewoners willen zeker weten dat hun eigendom bewaard blijft voor de toekomst en laten het daarom na aan Landschap Overijssel. Marie José von Geusau, fondsenwerver bij Landschap Overijssel: “Denk aan een oude boerderij of kenmerkend woonhuis. Met het verstrijken van de jaren ontstaat voor bewoners de vraag wat er met hun mooie plekje gebeurt als ze er niet meer zijn. Of als ze er niet meer voor kunnen zorgen. Ze moeten er niet aan denken dat een volgende eigenaar het oorspronkelijke karakter van hun huis aantast. Of dat het huis - ook financieel - een last op de schouders van erfgenamen wordt. Vaak zijn het mensen die bij een nalatenschap niet uitgaan van geld, maar van de emotionele waarde.”

Nalaten aan Landschap Overijssel als organisatie zonder winstoogmerk en met veel kennis van zaken, geeft je de zekerheid dat er goed voor je eigendom wordt gezorgd en het unieke karakter behouden blijft. Marie José: “Wat we hiervoor bieden, gaat verder dan ontzorgen. Het is een volledig pakket. We hebben specifieke expertise in erfgoed, cultuurhistorie, ruimtelijke ordening en verduurzaming van panden. Maar ook in financiële mogelijkheden zoals subsidies, pacht en verhuur. Als natuurbeschermingsorganisatie kunnen we wegen belopen die voor particulieren niet toegankelijk zijn. En uiteraard hebben we veel kennis van nalatenschappen. We bieden echt maatwerk. Neem het zwart geschilderde houten jachthuis op de Lemelerberg dat in stand is gebleven doordat de eigenaar, een Twentse textielfamilie, het aan ons heeft nagelaten. We verhuren het als recreatiewoning, maar de familie kan er ook nog steeds gebruik van maken. We bieden bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om het onderhoud over te nemen als de eigenaren dat zelf niet meer kunnen. Er is veel mogelijk en dat gebeurt altijd vanuit de gedachten en wensen van de eigenaar.”

Als mensen een nalatenschap aan Landschap Overijssel overwegen, adviseert Marie José dit tijdig te regelen. “Dat geeft voldoende ruimte om de wensen rustig door te spreken. Het geeft daarnaast rust als de nalatenschap geregeld is en je daarbij de garantie krijgt dat een persoonlijk en uniek plekje bewaard blijft voor later.”

!
Afbeelding
Service centraal bij Phone House Enschede 2 uur geleden
Afbeelding
Digi-veiligheid kan beter voor senioren 7 uur geleden
Afbeelding
“Wat een ander ervan denkt, maakt ons helemaal niets uit!” gisteren
Afbeelding
Ontruimingen Twente: snel en betrouwbaar een leeg pand 7 dec, 12:09
Afbeelding
Kerstkaartenactie 7 dec, 08:06
Afbeelding
Sokken breien voor een goed doel 6 dec, 17:04
Afbeelding
Voorwoord Herman Pieper 6 dec, 12:03
Afbeelding
Heel wat doen voor een rechtvaardig pensioen, doe mee! 7 okt, 19:07