Foto: Shutterstock

Problemen met zorg en ondersteuning? Geef het door!

Als senioren blijven we het liefst zo lang mogelijk zelfstandig. Ook in de Hart van Senioren hameren we niet voor niets op het gezond en vitaal blijven. Maar wanneer de jaren vorderen, is wat zorg en ondersteuning soms nodig. Hoewel gemeenten er veel aan doen om iedere inwoner de juiste zorg en ondersteuning te bieden, loopt dit helaas niet overal perfect.

Welke zorg en ondersteuning men ontvangt is helaas ook deels afhankelijk van in welke gemeente men woont. Het bieden van de juiste ondersteuning is immers duur, zeker wanneer men woont in een gemeente die al aan het vergrijzen is. Gemeenten moeten daarom gerichte keuzes maken over wie welke vormen van ondersteuning ontvangt. Helaas komt het ook geregeld voor dat mensen hier problemen ervaren. Bijvoorbeeld wanneer men niet de gewenste hoeveelheid uren thuishulp krijgt, of gemeenten een voorziening weigeren. 

Wanneer mensen het idee hebben dat zij niet de goede zorg en ondersteuning ontvangen dan hoort het Zorgbelang Overijssel graag dit signaal. Dit is een onafhankelijke organisatie die zich buigt over de geleverde zorg en adviseert over verbeterpunten. Er bestaat al enkele jaren een meldpunt, met als doel om zicht te krijgen op waar ondersteuning in zorg en welzijn nog verbeterd kan worden in de verschillende gemeenten in Overijssel. Via www.zorgbelang-overijssel.nl zijn de diverse meldpunten te vinden.

In de loop van 2021 is de aard van de binnengekomen meldingen verschoven, aldus Zorgbelang Overijssel. Eerst gingen deze vooral over corona-gerelateerde problemen, inmiddels gaan ze vaker over de beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorgvoorzieningen en het openbaar vervoer in Overijssel. Ook krijgt men steeds meer meldingen over problemen in de jeugdzorg, personeelstekorten in de zorgsector en de veranderingen in de GGZ. Mensen melden ook vaker eenzaamheid, financiële problemen en een ongezonde leefomgeving. Deze signalen worden geïnventariseerd en voorgelegd aan gemeenten, provincie, zorgverzekeraars, instellingen en andere organisaties in Overijssel. Voor gemeenten en zorgaanbieders is het van belang te weten waar inwoners tegenaan lopen om hierop beleid en uitvoering aan te kunnen passen. Ieder kwartaal ontvangt de Provincie Overijssel een anoniem overzicht van de meldingen.

Meer berichten