Afbeelding
Foto: Clifton

Landschap Overijssel is jarig!

Algemeen

Al 90 jaar lang beschermt, ontwikkelt en beheert deze Overijsselse natuurorganisatie de bijzondere natuur en het streekeigen landschap in Overijssel. Om dit te vieren, worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Zoals muziek in de natuur en bijzondere excursies. Ga je mee?

90 jaar oud; dat is langer dan een gemiddeld mensenleven. En in die 90 jaar is er bij Landschap Overijssel veel gebeurd. Van het eerste terreinbezit in 1935 - het Haarlergrafveld en de Friezenberg - tot en met de recente aankoop van drie Twentse molens. Van de eerste soortenbeschermingsacties tot en met de aanleg van kruidenrijke graslanden. En van streekeigen landschapsbeheer tot en met klimaatbestendige bossen.

Wandeling met gitaarmuziek

Ter ere van de 90ste verjaardag van Landschap Overijssel, staan dit jaar allerlei activiteiten op de planning. Zoals op 22 mei een gitaarconcert van de Arubaanse klassiek gitarist Justin Peña; een reis van dansbare, traditionele, warme en zoete muziek uit Zuid-Amerika en het Caribisch gebied met voorafgaand een fijne wandeling op het Twentse landgoed Hof Espelo bij Ensschede. Ook worden bijzondere excursies met gids gereorganiseerd. Zo kun je op 28 mei mee met een natuurgids langs de Regge bij Velderberg. Doordat de Regge hier weer kronkelt, ontstaat op en langs de oevers interessante, nieuwe natuur. Allerlei dier- en vogelsoorten komen af op het waterrijke gebied, zoals de ijsvogel. Informatie en aanmelden via www.landschapoverijssel.nl/90jaar

90 jaar en nog lang niet klaar

In 90 jaar tijd is veel bereikt. “Maar ons werk is nooit klaar”, zo zegt Michael Sijbom, directeur van Landschap Overijssel. “We hebben decennialang roofbouw gepleegd op onze natuur met alle gevolgen van dien; verdroging, verzuring en een forse afname van onze soortenrijkdom. Een forse inhaalslag is nodig!” In dit jubileumjaar vraagt Landschap Overijssel daarom extra aandacht voor de houtwal, een mooi, maar vooral ook nuttig element in het landschap.

Hulp voor de houtwal

Een houtwal is een rij bomen en struiken, vaak geplant op een soort dijkje. Vroeger zag je ze volop in Overijssel. Ze werden gebruikt als veekering en voor hakhout. Door de komst van prikkeldraad en nieuwe landbouwtechnieken dreigen ze uit ons landschap te verdwijnen. Dat is jammer, want naast landschappelijke waarde hebben houtwallen een belangrijke ecologische functie; ze bieden een goede leefomgeving voor heel veel verschillende soorten planten, dieren en insecten.

Help jij mee?

Daarom zet Landschap Overijssel zich in voor meer vierkante meters houtwal in onze provincie. Doelstelling is om in dit jubileumjaar 5.000 m2 houtwal aan te leggen. Help jij ons mee? Doneren kan via: www.landschapoverijssel.nl/90jaar

Afbeelding
Senioren lopen nog groot risico op gevaarlijke valpartij 22 sep., 19:50
Afbeelding
De drukte bij de Luisterlijn houdt aan, en helemaal tijdens de vakantieperiode 22 sep., 13:48
Afbeelding
Ingezonden: Pensioenactie Oost blijft de ontwikkelingen volgen 21 sep., 13:46
Afbeelding
Senioren aantrekkelijk doelwit voor zakkenrollers: hoe voorkom je dit? 21 sep., 08:38
Afbeelding
Omgaan met hitte-stress; je kunt het er warm van krijgen! 20 sep., 13:32
Afbeelding
Lokale Energie Initiatieven (LEI) in Overijssel. 19 sep., 18:00
Afbeelding
Bijzondere reisbestemming: Noord-Portugal 19 sep., 12:57
Afbeelding
Watermolen Bels 19 sep., 09:48