Foto: Shutterstock

Het estafettestokje doorgeven!

OVERIJSSEL - Een intrigerende metafoor, om op het juiste moment het estafettestokje door te geven aan de volgende loper. Het vereist oefening, timing en goede afspraken om een hardloopestafette te winnen. Allereerst heb je mensen nodig die dit ambiëren, die in deze tak van sport willen excelleren. Oefening baart kunst is een gezegde en de wil om het doel te bereiken genereert succes.

De KBO PCOB verenigingen zijn een seniorenorganisatie van betekenis in heel Nederland. Als seniorenorganisatie zijn wij er voor alle leden in zijn algemeenheid en voor de leden van KBO PCOB Overijssel in het bijzonder. De bovenstaande metafoor past ook naadloos op onze verenigingen. Wij oudere senioren moeten ook het estafettestokje op de juiste manier doorgeven aan de jongere senioren en zorgen dat we als eerste finishen. Dat vereist oefening, timing en goede afspraken, dat komt echt niet vanzelf. Als we deze aspecten niet serieus nemen verliezen we de wedstrijd en ook de opgebouwde kennis en ervaring die wij hebben als belangenbehartiger van en voor de ouder wordende mens.

Werkgroep Ledenwerving
Binnen KBO PCOB Overijssel is een nieuwe werkgroep van start gegaan, de werkgroep Ledenwerving. Deze werkgroep richt zich op het werven van jongere senioren. We hebben een strategisch meerjarenplan bepaald en een tactische marsroute met daarin een schema met tijd en activiteiten. Dus, jonge of oudere senior, wie durft deze uitdaging aan, wie durft met ons mee te doen met deze estafette? Kennis en ervaring is niet vereist, enthousiasme, betrokkenheid en resultaatgerichtheid zijn de eigenschappen die we in deze werkgroep nodig hebben. Juist in deze tijd, waar we elkaar nauwelijks fysiek kunnen treffen, kunnen we dingen voorbereiden om als het weer mogelijk is actief op pad te gaan om leden te werven. We kunnen het niet alleen.

Neem contact op
Voelt u zich aangesproken, mail dan naar info@kbo-overijssel.nl met vermelding van uw telefoonnummer, u wordt dan teruggebeld door een van leden van deze werkgroep.

Ruud Hoemakers namens Werkgroep Ledenwerving


Meer berichten