Foto:

Voorwoord Egbert Knoeff

Beste lezers,

Alweer een nieuwe uitgave. Het is u meegedeeld. Met ingang van dit jaar is het de bedoeling dat er 6 edities uitkomen en wel in heel Overijssel.

Dat verdient algehele instemming. Dat het 'Hart van Senioren' klopt in veel plaatsen. De KBO-PCOB doet daar graag aan mee om ook op deze manier de senioren in onze mooie provincie een hart onder de riem te steken. Een tijd die de meesten van ons nog niet eerder hebben meegemaakt. Het samenzijn vraagt om creatieve aanpassingen om toch met elkaar in contact te komen, zij het op de gebruikelijke afstand van 1,5 meter.

Met het voorjaar in aantocht en de toename van de vaccinaties zullen we hopen dat we in de komende maanden enige versoepeling van de maatregelen tegemoet mogen zien. Wat opvalt is dat hoe langer deze situatie duurt, hoe meer senioren nieuwsgierig worden hoe een ZOOM bijeenkomst werkt. Dat is op zich verheugend, maar het ontstaat niet uit hoop voor de toekomst. Naast dit medium wordt ook het beeldbellen vrij frequent gebruikt. Je wilt elkaar toch zien, is het niet?

Als ouderenorganisatie zitten we niet stil. Wij gebruiken deze tijd om heel veel zaken op de rit te zetten om klaar te zijn wanneer het weer veilig is elkaar te ontmoeten. Maar dat niet alleen. Wij gebruiken de techniek om ook op provinciaal niveau met elkaar in contact te komen. Zo wordt bijvoorbeeld digitale hulp verleend bij het invullen van de belastingaangifte. Verdere voorbeelden zijn digitale bijeenkomsten om handiger te worden inzake online ontmoetingen.

In deze uitgave kunt u onder andere lezen hoe onze organisatie interprovinciaal samenwerkt om via het Ministerie aandachtspunten voor senioren dicht bij de mensen te brengen. Maar ook vanuit ons Provinciehuis worden handvatten aangereikt die de senioren ten goede komen. Vervolgens maken we vorderingen om de samenwerking tussen KBO en PCOB nog meer inhoud te geven. Kortom we gebruiken deze tijd zo adequaat mogelijk.

Wij hopen dat u als senioren in de komende maanden weer volop van de natuur kunt genieten, zij het misschien gering in aantal. Namens de KBO-PCOB en alle vrijwilligers wordt u goede en gezonde dagen toegewenst. Houd contact en kijk naar elkaar om. Fysiek veraf maar toch dichtbij in ons hart.

Met vriendelijke groeten,
Egbert Knoeff, provinciaal coördinator PCOB

Meer berichten