Zomaar een PCOB-afdeling: Hengelo | Hart van Senioren
Foto:

Zomaar een PCOB-afdeling: Hengelo

HENGELO - Hengelo mag zich verheugen in een gezonde PCOB-afdeling: rond de 150 éénpersoons- en 60 tweepersoonsleden, een bestuur van 7 leden en daarnaast tientallen leden die een taak binnen de afdeling vervullen: redactie en bezorging van de plaatselijke nieuwsbrieven en het landelijk magazine, websitebeheer, ledenadministratie, bezoekers van zieke en jubilerende leden, leden die de contactmiddagen leiden, uitstapjes organiseren of sprekers regelen.

Vele handen maken licht werk en de inzet van zovelen vergroot de betrokkenheid. Verder een prima vergaderlocatie (Denksportcentrum) en een boekhouding met 'zwarte cijfers' dus geen financiële zorgen op korte termijn. Zo op het oog niets meer te wensen zult u zeggen. Inderdaad, gelukkig geen acute zorgen maar ook wij ontkomen niet aan maatschappelijke ontwikkelingen die ongetwijfeld meer afdelingen zullen herkennen: een stijgende gemiddelde leeftijd van het ledenbestand (in Hengelo inmiddels ruim 80 jaar) en weinig aanwas met 'jongere ouderen'. Hierdoor daalt het ledental toch langzaam maar zeker.

Nog niet oud
Wij leven in een samenleving waar de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk stijgt. Maar ook een samenleving waarin de meeste gepensioneerden, zeker die jonger zijn dan 70 jaar, nog niet gerekend willen worden tot de categorie ouderen of senioren en daarom nog zeer terughoudend staan tegenover het lidmaatschap van een ouderenbond. Wij verliezen ons echter niet in doemdenken en moedeloosheid, maar richten ons met positieve energie op de achterban die we hier en nu wél hebben. Met een bestuur waarvan het oudste lid 85 en het jongste 71 jaar is proberen we steeds uitnodigende leden-contactmiddagen te organiseren met boeiende sprekers en wisselende onderwerpen; voor elk wat wils. Zoals 'Hengelose Joden in Oorlogstijd', 'Fietspelgrimage naar Israël', 'Reis door de Twentse natuur' maar ook bijvoorbeeld een apotheker met een inleiding over 'Senioren en medicijngebruik'.

Mooie samenwerking
Naast het jaarlijkse busreisje organiseren we ook excursies in eigen omgeving, bijvoorbeeld naar de Synagoge in Enschede, RTV Oost, de Waterzuivering, het Syrisch Orthodoxe klooster in Glane of bierbrouwer Grolsch. De contacten met de plaatselijke KBO zijn uitstekend; tweemaal per jaar vergaderen de beide besturen samen, eenmaal een gezamenlijke ledenmiddag en verder stellen we onze activiteiten zoveel mogelijk wederzijds open voor elkaars leden. Prima dat KBO-PCOB landelijk één gezicht heeft, dat komt met name met het oog op belangenbehartiging sterk over. Plaatselijk en provinciaal/regionaal groeien we in alle vrijheid, zonder druk van bovenaf, voorzichtig naar elkaar toe. Dat kan per afdeling verschillen, in Hengelo gaat dat geleidelijk, maar met goede onderlinge verhoudingen: een volgende stap in de samenwerking nemen wij zodra we er allebei aan toe zijn.

Belangenbehartiging
KBO en PCOB participeren ook schouder aan schouder volop in de Seniorenraad Hengelo, een onafhankelijk adviesorgaan voor het welzijn van senioren, dat onder andere de jaarlijkse 'Dag van de Ouderen' organiseert. Helaas liggen vrijwel alle ledenactiviteiten vanwege de corona-crisis sinds maart stil, maar zodra de situatie het toelaat gaan we weer 'Vol aan de bak'!

Paul Hoogendoorn
voorzitter PCOB Hengelo
pcobhengelo.simpsite.nl

Meer berichten