Jan Lansink van KBO Overijssel stelt zich voor | Hart van Senioren
Foto:

Jan Lansink van KBO Overijssel stelt zich voor

OVERIJSSEL - Misschien kennen we elkaar al. Dat zou heel goed kunnen. Waarschijnlijk doordat u lid bent van één van de plaatselijke afdelingen van de KBO–PCOB in Overijssel en deelneemt aan activiteiten die aansluiten bij uw belangstelling. Maar mogelijk ook doordat we elkaar treffen bij de ledenbijeenkomsten.

Kennen we elkaar nog niet echt, hierbij aangenaam kennis met elkaar te maken! Mijn naam is Jan Lansink en ik ben bestuurslid bij de KBO Overijssel. Eén van de twaalf provinciale bonden van Nederland die zich tot doel hebben gesteld de volwaardige plek van alle senioren in onze samenleving te borgen.

Brede samenwerking
KBO Overijssel bestaat uit 39 afdelingen waar ongeveer 13.000 leden bij zijn aangesloten. Om zowel beleidsmatige als strategische redenen wordt samengewerkt met de PCOB in Overijssel onder het motto: omzien naar elkaar, dienstbaar aan de leden. Ons bestuur bestaat uit zeven enthousiaste en gedreven personen, deze worden effectief ondersteund door medewerkers op het kantoor in Raalte.

Lokale afdelingen
De afdelingen met hun leden vormen het klankbord voor het toetsen van de beleidskeuzes. In de Algemene Ledenvergaderingen kunnen de afdelingen wel of niet het bestuur dechargeren voor het gevoerde beleid. De afdelingen met hun leden zijn het meest zichtbaar in de organisatie en naar buiten toe de meest herkenbaren. Daar gebeurt het, dicht bij u, de mensen. Omzien naar elkaar! Het is geweldig als ik zie en ervaar, hoe honderden mensen zich belangeloos inzetten om onze gezamenlijke doelen gerealiseerd te krijgen. Afdelingsbesturen bieden hun leden een programma aan dat geënt is op ontmoeten; ontwikkelen en ontspannen. Ook zorgen zij voor contact met de plaatselijke overheid en andere verenigingen die mede bijdragen aan het welzijn van de ouderen in de samenleving. Wat een dynamiek in een dynamische omgeving. Vindt u dat ook?

Actieve houding
Laat duidelijk zijn dat KBO en PCOB in Overijssel niet wachten op de komende ontwikkelingen. Wij zijn mede-eigenaar van deze ontwikkelingen. Samen de vruchten plukken maar ook zorg hebben en zorg dragen voor en met elkaar. Natuurlijk bent u ook iemand die een bijdrage wil en kan leveren aan het behartigen van de belangen van het nog steeds groeiende deel van onze samenleving. De senioren!

Een eerste kennismaking, aangenaam.

Jan Lansink Bestuurslid KBO Overijssel

E-mail: info@kbo-overijssel.nl of kijk ook op: www.kbo-overijssel.nl

Meer berichten