Met spandoek: Deel van onze delegatie bij de Tweede Kamer met Caroline van der Plas (BBB) en Tunahan KUZU (Denk)
Met spandoek: Deel van onze delegatie bij de Tweede Kamer met Caroline van der Plas (BBB) en Tunahan KUZU (Denk)

Heel wat doen voor een rechtvaardig pensioen, doe mee!

Algemeen

De laatste tijd horen we steeds meer over het pensioenstelsel. Vaak is het zo ingewikkeld dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Nederland heeft het beste pensioenstelsel ter wereld en dat dreigt op de schop te gaan. Waar hebben we het dan precies over? 

Het doel van het pensioenstelsel is te zorgen dat gepensioneerden voldoende geld hebben om te leven. De basis is de AOW. Degenen die 50 jaar in Nederland wonen, hebben hier recht op. Dit wordt betaald uit de Algemene Middelen. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Omdat het geen vetpot is, is er een regeling om je pensioenuitkering te verhogen. Bovenop de AOW kun je in loondienst een aanvullend pensioen opbouwen wat beheerd wordt door pensioenfondsen, als je werkgever een pensioenregeling heeft! In totaal hebben 1,7 miljoen mensen dit niet. De norm van AOW en aanvullend pensioen is 70% van het gemiddelde, laatstverdiende salaris. Het wordt betaald uit premiebetaling van de deelnemers en het rendement van het kapitaal.  

De strijd om het aanvullende pensioen
De huidige strijd gaat om het aanvullende pensioen, het deel waar werkende mensen premie voor betalen, een bedrag van één dag salaris per week. Na ruim 10 jaar discussie ligt er nu een wetwijzigingsvoorstel gebaseerd op het ‘Pensioenakkoord van 2019’. Dit akkoord is gesloten tussen de vakbewegingen, werkgevers en het kabinet Rutte 3. Het akkoord is door minister Koolmees (D’66) uitgewerkt tot een wetswijzigingsvoorstel en door minister Schouten (CU) aan de Tweede Kamer aangeboden. Het staat beschreven in een nota van rond 400 pagina’s; een aantal wat het begrijpen bijna onmogelijk maakt.

De belangrijkste items waar wij en inmiddels gelukkig ook veel anderen tegenstanders van zijn, heeft betrekking op het gespaarde vermogen wat niet uitbetaald wordt, het individuele beleggen in plaats van het collectieve, de onmogelijke procedures en hoge kosten van invoering (invaren genoemd). Het gaat om rond de 8 miljoen belanghebbenden.

Niet uitgekeerd?
Onze pensioenfondsen barsten van het geld dat ingelegd is door de deelnemers. In 13 jaar is het pensioenvermogen van 700 naar bijna 2.000 miljard euro gestegen. Jaarlijks komt er gemiddeld meer dan 100 miljard aan premie en kapitaalrendement bij, terwijl er maar 32 miljard aan uitkeringen wordt uitbetaald. De kosten van het vermogensbeheer zijn tot meer dan 8 miljard euro gestegen. Het vermogen ontstaat doordat het gemiddelde kapitaalrendement door de overheid c.q. de Nederlandse Bank kunstmatig laag gehouden wordt door de gemiddelde opbrengt niet op het reële bedrag van 7 procent te berekenen maar op een steeds lager wordend percentage, nu zelfs op nul procent! Daarnaast worden de uitkeringen niet geïndexeerd, omdat er zogenaamd geen geld is! Deze achterstelling in koopkracht gebeurt al 13 jaar en is inmiddels opgelopen tot meer dan 30 procent!

In het nieuwe stelsel dreigt het voorstel tot omzetting van het collectief beleggen naar individueel beleggen (ieder een eigen potje) waardoor alle risico’s bij de individuele deelnemer wordt gelegd.

Pensioenactie Oost: voor een rechtvaardig pensioen
Wij willen dat deelnemers een rechtvaardig pensioen krijgen. Dit betekent indexering met terugwerkende kracht, medezeggenschap in de besluitvorming en handhaving van het huidige solidaire pensioenstelsel. Onze overheid probeert het wetswijzigingsvoorstel er doorheen te drukken en per 1 januari 2023 in te voeren. Bij het pensioenakkoord van 2019 is dit bij de vakbonden helaas gelukt. Zo is dit belangrijke besluit in de FNV zelfs alleen voorgelegd aan het ledenparlement en niet aan alle leden. Wij maken ons sterk tegen invoering van de nieuwe pensioenwet. De goedkeuring van Tweede en Eerste Kamer is nog nodig! Met vereende kracht van gepensioneerden, diverse ouderenbonden en actiegroepen vestigen wij met acties en middels de media de aandacht op onze bezwaren. Zo waren we op 12 september met veel andere groeperingen aanwezig bij de bespreking in de Tweede Kamer, zie foto. Beantwoording van de wirwar van vragen zal een tijdrovende bezigheid zijn waardoor wij verwachten dat invoering uitgesteld zal worden. Dus, wij blijven actief zolang wij de besluitvorming kunnen beïnvloeden. Doe je mee?

Kijk voor meer informatie en actieve steun op: www.pensioenactieoost.jouwweb.nl of https://pensioenactieoost.jouwweb.nl.

!
Afbeelding
Service centraal bij Phone House Enschede 3 uur geleden
Afbeelding
Digi-veiligheid kan beter voor senioren 8 uur geleden
Afbeelding
“Wat een ander ervan denkt, maakt ons helemaal niets uit!” 7 dec, 19:11
Afbeelding
Ontruimingen Twente: snel en betrouwbaar een leeg pand 7 dec, 12:09
Afbeelding
Kerstkaartenactie 7 dec, 08:06
Afbeelding
Sokken breien voor een goed doel 6 dec, 17:04
Afbeelding
Voorwoord Herman Pieper 6 dec, 12:03
Afbeelding
Heel wat doen voor een rechtvaardig pensioen, doe mee! 7 okt, 19:07