Afbeelding

Grootouders voor het Klimaat

Algemeen

Grootouders voor het Klimaat is een groep van zeer bezorgde grootouders en andere senioren die bij willen dragen aan een leefbare wereld voor de volgende generaties over de hele wereld. Dit doet zij door het bevorderen van adequaat klimaatbeleid bij overheid en bedrijfsleven en van klimaatbewustzijn en gedragsverandering bij de burger.

Als grootouders maken wij ons ernstige zorgen over de wereld waarin de volgende generaties zullen leven ten gevolge van de opwarming van de aarde. Dit leidt, indien de overheid niet de hoogste prioriteit geeft aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, tot een klimaatcrisis, die o.a. gekenmerkt wordt door overstromingen, extreme droogte, verwoestende stormen, misoogsten en vluchtelingenstromen.

Wij willen daarom zoveel mogelijk grootouders en andere senioren mobiliseren om zich bij ons aan te sluiten en/of mee te werken om met verenigde stem invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. We hopen daarmee een andere doelgroep te bereiken dan vele andere milieuorganisaties. We realiseren ons dat grootouders die ons ondersteunen verschillende meningen kunnen hebben over de keuze van maatregelen en aanpak van de klimaatdoelstellingen en ook verschillende politieke overtuigingen hebben.

Waarom de beweging Grootouders voor het Klimaat? In een achttal landen is inmiddels al een beweging van Grandparents for Climate gestart. Steeds vaker zien we de gevolgen van klimaatverandering om ons heen en voelen we het aan den lijve. Willen we de aarde leefbaar houden voor de volgende generaties, dan zullen we versneld naar een 100% duurzame energievoorziening moeten bewegen. Die transitie is al aan de gang en de Grootouders voor het Klimaat zetten zich hiervoor in en komen op voor alle kinderen en kleinkinderen. In Nederland zijn de Grootouders voor het Klimaat actief met pleinbijeenkomsten, voorleesacties, lezingen/webinars, lokale acties en werken veel samen met andere milieuorganisaties.

Grootouders en senioren die onze zorgen delen sluiten zich aan bij deze internationale beweging. Wij zijn overtuigd van de dringende noodzaak van verandering. We zijn evenzeer overtuigd van de mogelijkheid van verandering als voldoende mensen daaraan meewerken. Kijk op https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/doe-mee-2/ om te zien hoe je kunt deelnemen. Ieder op zijn manier. Ook jouw stem is belangrijk. Samen voor het klimaat.

!
Afbeelding
Service centraal bij Phone House Enschede 3 uur geleden
Afbeelding
Digi-veiligheid kan beter voor senioren 8 uur geleden
Afbeelding
“Wat een ander ervan denkt, maakt ons helemaal niets uit!” 7 dec, 19:11
Afbeelding
Ontruimingen Twente: snel en betrouwbaar een leeg pand 7 dec, 12:09
Afbeelding
Kerstkaartenactie 7 dec, 08:06
Afbeelding
Sokken breien voor een goed doel 6 dec, 17:04
Afbeelding
Voorwoord Herman Pieper 6 dec, 12:03
Afbeelding
Heel wat doen voor een rechtvaardig pensioen, doe mee! 7 okt, 19:07