Afbeelding
Foto: Dicky Hüve

Voorwoord Herman Pieper

Algemeen

Beste lezers,

Inmiddels hebben we weer de zomervakantie achter de rug. Het was een zinderende zomer met de hitterecords en aanhoudende warmte. Of u nu genoot van het mooie weer, de gezelligheid op de terrasjes of van een mooie vakantie: we hopen dat u allemaal een mooie zomer heeft gehad.

Nu we weer langzaam terugkeren naar de normale routine zijn er ook weer de nodige uitdagingen die op ons wachten. Zo zal vrijwel iedere lezer inmiddels iets merken van de alsmaar stijgende prijzen voor gas, energie, in de supermarkten en bij andere winkels. Het leven is steeds duurder, voor jong en oud. De inkomenspositie van ouderen blijft dan ook onze aandacht vergen. Iedere oudere verdient immers een mooie oude dag, zónder te moeten kiezen uit de verwarming aan of kunnen eten. We benadrukken dan ook wederom hoe belangrijk het is om uit te kijken naar elkaar en te helpen waar mogelijk.

Speciale aandacht blijft er ook voor de pensioenontwikkelingen. Als ouderenbond kijken we hierbij niet alleen naar de senioren als ontvangers van het pensioen, maar ook zeker naar de werkende van nu. Ook zij verdienen op termijn een goed pensioen om zo zorgeloos mogelijk te genieten van hun oude dag. Samen met andere ouderenbonden en organisaties blijft ook de KBO zich hier sterk voor maken.

In deze context brengen we ook de pensioenverzet-actie van de Stichting ONderzoek BedrijfsInformatie onder de aandacht. Voorzitter Pieter Lakeman begon met een actie tegen de pensioenaanpak van De Nederlandsche Bank. KBO Overijssel is één van de zeven seniorenorganisaties die hem steunen in dit gevecht, door middel van een crowdfundingactie. Hij diende eerder een klacht in tegen het Pensioenfonds van de Metalektro (PME). Hij beargumenteert dat het fonds onder dwang van DNB een te lage rekenrente hanteert. Daardoor vallen het resultaat en eigen vermogen veel te laag uit, wat zowel de pensioenontvangers als premiebetalende werknemers benadeeld. En: dit speelt bij vrijwel álle pensioenfondsen. 

De seniorenorganisaties delen zijn analyse dat de pensioenfondsen bulken van het geld en dus wel degelijk pensioenopbouw en uitkeringen kunnen indexeren. Een belangrijke strijd dus met mogelijk verstrekkende gevolgen. 

De seniorenorganisaties roepen gepensioneerden en werkenden op om het verzet van Lakeman tegen dit in hun ogen grote onrecht te steunen met een donatie. Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL91 RABO 0122 4173 64 ten name van KBO-Brabant onder vermelding van ‘Pensioenverzet’. KBO-Brabant heeft een ANBI-status waardoor donaties fiscaal aftrekbaar zijn.
Nadere informatie is te vinden op www.kbo-brabant.nl/pensioen-crowdfunding-seniorenorganisaties

Ook wij blijven een vinger aan de pols houden de komende tijd. Zit u zelf ook met zorgen of vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw gemeente of met ons als ouderenorganisatie. Samen staan we sterk én kijken we naar elkaar om.

Tot de volgende editie!

Herman Pieper
Voorzitter KBO Overijssel

!
Afbeelding
Service centraal bij Phone House Enschede 2 uur geleden
Afbeelding
Digi-veiligheid kan beter voor senioren 7 uur geleden
Afbeelding
“Wat een ander ervan denkt, maakt ons helemaal niets uit!” gisteren
Afbeelding
Ontruimingen Twente: snel en betrouwbaar een leeg pand 7 dec, 12:09
Afbeelding
Kerstkaartenactie 7 dec, 08:06
Afbeelding
Sokken breien voor een goed doel 6 dec, 17:04
Afbeelding
Voorwoord Herman Pieper 6 dec, 12:03
Afbeelding
Heel wat doen voor een rechtvaardig pensioen, doe mee! 7 okt, 19:07