Foto: Dicky Hüve

Tijd om lekker op vakantie te gaan

Beste lezers,

We staan weer aan de vooravond van de zomervakantie. Een tijd voor velen van ons om lekker op vakantie te gaan; hopelijk zonder te veel perikelen op onze nationale luchthaven. Na twee roerige jaren met corona-beperkingen hopen wij dat iedereen weer rust en ontspanning kan vinden in binnen- of buitenland.

De vakantieperiode is echter niet voor iedereen even aangenaam. Zeker voor mensen met een klein sociaal netwerk of alleenstaande ouderen ligt eenzaamheid op de loer. Veel vaste activiteiten liggen stil en familie en vrienden zijn op vakantie. Het blijft belangrijk om onder de mensen te blijven én om te kijken naar elkaar. Dit kan al op straatniveau; ga eens een praatje aan met de alleenstaande buurtbewoner en nodig ze bijvoorbeeld eens uit voor de barbecue.

Vrijwilligerswerk is ook een manier om actief te blijven én de gemeenschap te helpen. Zeker in de zomerperiode zitten organisaties als Humanitas te springen om vrijwilligers met levenservaring die bijvoorbeeld als maatje willen helpen bij iemand in de buurt. Ook de Luisterlijn, in Overijssel actief vanuit Zwolle en Borne, heeft een wervingscampagne lopen. Een luisterend oor kunnen bieden voor wie het nodig heeft, is een groot goed.

Momenteel zijn er ook weer de nodige ontwikkelingen rond de pensioenen en de inkomenspositie van senioren in de brede zin. De kosten van de vaste lasten stijgen maar door en de pensioenen blijven hierbij achter. Als ouderenbonden blijven we ons sterk maken voor verbetering. Onder meer met goede voorlichting voor senioren over inkomensvoorzieningen zoals aanvulling op de AOW of huur- of zorgtoeslag. Ouderen zijn ook volgens de Nationale Ombudsman nog niet goed op de hoogte van regelingen waar zij recht op hebben; dit werpt een drempel op voor aanvragen.

De pensioenproblematiek blijft onze aandacht vragen. Hoewel de pensioenvermogens sinds 2008 ruim verdubbeld zijn tot 1.800 miljard euro, blijft indexatie vooralsnog uit. Daarnaast zorgt de hoge inflatie voor verder uitholling van de waarde van deze pensioenen. Helaas hebben we als seniorenbonden en de seniorentak van FNV slechts de mogelijkheid om niet-bindende adviezen te geven; concreet bijsturen op dit vlak blijkt erg lastig.

De stijgende energielasten raken ook een steeds grotere groep mensen. Zo sprak ik onlangs iemand wiens kosten voor gas en energie van 200 naar 600 euro in de maand gingen. Makkelijke oplossingen zijn er niet; de onzekerheid in de wereld drijft deze kosten omhoog, maar ook zaken die dichter bij huis liggen. Zo keren netbeheerders als Cogas nog dividend uit aan gemeenten die aandeelhouder zijn. In sommige gemeenten gaat het om miljoenen. Als zij als aandeelhouder minder dividend uitgekeerd zouden krijgen, zou Cogas wellicht de kosten voor de particulier iets omlaag kunnen brengen. Want laten we wel zijn, iedere euro telt bij een klein inkomen.

Wij wensen iedereen een fijne vakantieperiode!

Herman Pieper
Voorzitter KBO Overijssel

Meer berichten