Afbeelding

Ingezonden: Vechten tegen pensioenonrecht

Algemeen

In eerdere edities kon u al lezen over de ontwikkelingen van Pensioenactie Oost; zij zetten zich in voor een sterkere inkomenspositie voor senioren. In deze editie geeft Gerda Kievitsbosch graag een update via een ingezonden artikel.

Tijd voor actie!

Gedurende mijn carrière heb ik gevochten tegen onrecht. Het begon met actie voeren in de zorg voor meer handen aan het bed en een beter salaris. Daarna tegen de degradatie van verpleegkundigen door een te lage functiewaardering. Nu als gepensioneerde sta ik, samen met de leden van Pensioenactie Oost, weer op de barricade voor een beter pensioen. Voor Pensioenactie Oost ben ik de beheerder van de Facebookpagina. Doel is om zoveel mogelijk mensen te informeren over de misstanden bij de pensioenfondsen en over de pensioenen. Op de pagina staan korte filmpjes waarin diverse onderwerpen in het kort worden uitgelegd.  

We sparen teveel bij de pensioenfondsen

Er komen meer premiegelden binnen bij de fondsen dan nodig is voor de pensioenuitkeringen. Pensioenen worden al 13 jaar niet geïndexeerd, een koopkrachtverlies van ongeveer 25%. Werkenden weten veelal niet dat zij ook minder pensioen opbouwen.  Hoge pensioenpremies leiden tot een lagere nettoloon, omdat werkgevers een deel van de pensioenpremies, als werknemersdeel, inhouden op het loon. Hoogst kwalijk, omdat veel mensen nu al niet meer rond kunnen komen en de inflatie hoog is.

Er zit inmiddels 2.000 miljard euro in de pensioenpotten

Er wordt steeds gezegd dat er onvoldoende geld is om te indexeren. Onbegrijpelijk, terwijl er 2.000 miljard euro in de pensioenpotten zit. Reken er maar niet op dat dit (eigen gespaard) geld bij de (toekomstige) gepensioneerden terecht komt. Er gaat veel geld naar de pensioenbesturen, Raden van Toezicht, adviseurs, kennisplatforms, academische netwerken, De Nederlandse Bank en beleggingsadviseurs. Deze beheerkosten betroffen in 2020 ruim 9 miljard euro. Dat is 29% van de uitbetaalde pensioenen. Onvoorstelbaar dat zoveel geld wegstroomt. Jaarlijks groeit het pensioenvermogen. Dat moet ten gunste komen aan de huidige en toekomstige pensionado’s. Het is immers uitgesteld loon, dat door de premieregeling in de pensioenkassen is gekomen.

Stop de afbraak van het beste pensioenstelsel ter wereld

De VVD, D66, CDA, CU, samen met de PvdA en Groen Links willen nu de nieuwe pensioenwet snel door de Tweede Kamer jassen, terwijl de nieuwe pensioenwet verslechteringen inhoudt. Er komt een casinopensioen met veel onzekerheden voor de deelnemers. Zo worden bijvoorbeeld alle risico’s bij de deelnemers gelegd. Dit willen we niet en daar maak ik mij heel erg boos over. De pensioenen moeten NU geïndexeerd worden. Dat is goed voor de (toekomstige) gepensioneerden, maar ook voor de economie en de staatskas. Denk aan inkomstenbelasting, Btw-afdracht en accijnzen. Dit levert de staatskas miljarden extra op.

Vervolg acties

Op vrijdag 22 april lieten de Kamerleden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zich informeren over het nieuwe pensioenstelsel. Op dinsdag 10 mei staat een tweede rondetafelgesprek gepland. Pensioenactie Oost gaat dan samen met andere actiegroepen demonstreren tegen de hervorming van ons pensioenstelsel. Ook wordt een petitie aangeboden aan Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Kom ook in actie!!!

Gerda Kievitsbosch

Kijk ook op: https://pensioenactieoost.jouwweb.nl 

Pensioenactie Oost is blij met de publiciteit hier en elders over de ondernomen acties.
Afbeelding
Senioren lopen nog groot risico op gevaarlijke valpartij 22 sep., 19:50
Afbeelding
De drukte bij de Luisterlijn houdt aan, en helemaal tijdens de vakantieperiode 22 sep., 13:48
Afbeelding
Ingezonden: Pensioenactie Oost blijft de ontwikkelingen volgen 21 sep., 13:46
Afbeelding
Senioren aantrekkelijk doelwit voor zakkenrollers: hoe voorkom je dit? 21 sep., 08:38
Afbeelding
Omgaan met hitte-stress; je kunt het er warm van krijgen! 20 sep., 13:32
Afbeelding
Lokale Energie Initiatieven (LEI) in Overijssel. 19 sep., 18:00
Afbeelding
Bijzondere reisbestemming: Noord-Portugal 19 sep., 12:57
Afbeelding
Watermolen Bels 19 sep., 09:48