Afbeelding
Foto: Dicky Hüve

Geen sigaar uit eigen doos

Algemeen

We leven momenteel weer in een uitdagende tijd. Hoewel de coronapandemie momenteel nog amper impact heeft op ons dagelijks leven, zien we wel weer nieuwe uitdagingen. De slepende oorlog in Oekraïne en de bredere internationale problematiek hebben ook hier een effect op ons dagelijks leven. De inflatie stijgt in een rap tempo door en we zijn allemaal meer geld kwijt aan onze dagelijkse boodschappen, onze energie en meer. Juist nu blijft het daarom belangrijk om ons ook als ouderenbond sterk te maken voor de inkomenspositie van senioren.

Veel senioren hebben helaas een relatief klein pensioen waar men decennia lang voor gewerkt heeft. Een pensioen dat eerder omlaag dan omhoog gaat, wat eigenlijk wel nodig zou zijn met de huidige kostenstijgingen. Het kabinet worstelt momenteel met het idee om de AOW los te koppelen van het minimumloon. KBO en PCOB trekken samen op om duidelijk te maken in Den Haag dat dit niet kan. Het gaat ook tegen alle afspraken in. De pensioenen zijn vanwege een rekenregel methodiek al tien jaar niet geïndexeerd. Oftewel, senioren zijn er jaar op jaar al op achteruitgegaan. Voor hetzelfde pensioen koop je steeds minder, zeker met de huidige gestegen inflatie.

Op 30 maart kwam het Ministerie van Sociale Zaken met een notitie naar aanleiding van Kamervragen bij de Voorjaarsnota. Hierin maakt men duidelijk dat er zo’n 2,3 miljard euro per jaar nodig zou zijn om de AOW te verhogen. Met de beladen stelling: “Omdat de verhoging van de AOW ten goede komt aan ouderen kan het logisch zijn om de resterende dekking ook bij deze groep te zoeken.” Dit zou men dan doen door middel van de “Bos-belasting”; een heffing op pensioenen uit de tijd dat Wouter Bos minister was. Deze heffing loopt nog steeds op.

Dit zou dus een wel heel opmerkelijke sigaar uit eigen doos zijn. Het is alsof je de vermogende, rijkere coronapatiënt extra laat betalen om de kosten van de pandemie te laten dekken. Het toont eens te meer aan hoe belangrijk belangenbehartiging is en blijft. KBO en PCOB geven senioren een stem in de brede politieke besluitvorming en lobbyen actief om deze en andere thema’s onder de aandacht te brengen. Niet alleen voor de inkomens, maar ook op het gebied van passende, betaalbare woonruimte voor senioren, zorg, vervoer en andere aspecten van het dagelijks leven.

Eén van de thema’s waar we ook actief aan werken is het vrijwilligerswerk voor senioren. Verenigingen en organisaties zitten momenteel weer te springen om mensen, nu ook zij weer meer kunnen doen. We stimuleren graag dat ouderen hun kennis en vaardigheden in blijven zetten voor de samenleving. Want: ook dit draagt bij aan het positieve beeld van de vitale oudere die zijn of haar gemeenschap nog veel te bieden heeft. Het is dankbaar werk, dat ook voor de vrijwilliger zelf veel voldoening geeft. In deze editie leest u dan ook inspirerende verhalen over vrijwilligerswerk door senioren.

Herman Pieper
Voorzitter KBO Overijssel

Afbeelding
Senioren lopen nog groot risico op gevaarlijke valpartij 22 sep., 19:50
Afbeelding
De drukte bij de Luisterlijn houdt aan, en helemaal tijdens de vakantieperiode 22 sep., 13:48
Afbeelding
Ingezonden: Pensioenactie Oost blijft de ontwikkelingen volgen 21 sep., 13:46
Afbeelding
Senioren aantrekkelijk doelwit voor zakkenrollers: hoe voorkom je dit? 21 sep., 08:38
Afbeelding
Omgaan met hitte-stress; je kunt het er warm van krijgen! 20 sep., 13:32
Afbeelding
Lokale Energie Initiatieven (LEI) in Overijssel. 19 sep., 18:00
Afbeelding
Bijzondere reisbestemming: Noord-Portugal 19 sep., 12:57
Afbeelding
Watermolen Bels 19 sep., 09:48