Foto: Shutterstock

Brandveiligheid rondom woongebouwen

Wat zijn nu precies woongebouwen? Hierin vallen voornamelijk de appartementencomplexen. Deze complexen worden, voordat ze worden opgeleverd door de bouwer, onder andere gecontroleerd door de brandweer of alle geëiste voorzieningen zijn aangebracht en of ze functioneren. Pas daarna zullen de bewoners de appartementen gaan betrekken. Dit heeft vaak gevolgen voor de gebruiker. Een voorbeeld hiervan is, dat sommige deuren zelfsluitend zijn. Herkent u het? Voor de zelfsluitende deur staan met een vol boodschappenkrat of met een rollator?

Zoals in een eerdere editie is aangegeven doet de brandweer meer dan het blussen van branden en bestrijden van ongevallen. Eén van de onderdelen hiervan is het geven van voorlichtingen. Deze vinden onder andere plaats bij de bewoners van appartementencomplexen. De rode draad hierbij is het voorkomen, melden en vluchten bij brand. Maar ook zal er uitleg worden gegeven over de nut en noodzaak van de brandpreventieve voorzieningen.

Zelfsluitende deuren

De meeste zelfsluitende deuren die worden geopend, sluiten automatisch door middel van een dranger. De reden hiervan is dat bij brand de rook zich niet door de gangen zal gaan verspreiden. Hierdoor kan men nog veilig vluchten. Vaak komen wij in complexen waar haakjes of kegjes zijn geplaatst die de deuren open houden. Dit is niet toegestaan. De functie van deze zelfsluitende deur is bij het plaatsen van deze keggen en haakjes volledig verdwenen. Natuurlijk zijn er oplossingen waarbij de deur open kan blijven staan. Te denken valt aan deuren met kleefmagneten die worden aangestuurd door rookmelders. Vraag bij uw regionale Brandweer eventueel voor meer informatie.

Galerijen

Galerijen kennen we in uitvoering, de open- en de inpandige (gesloten) galerij. Galerijen worden over het algemeen saai gevonden. Al komen we ze soms tegen waar het erg gezellig is gemaakt. Potten met bloemen en planten, stoeltje, een tafeltje enzovoort, je kan het niet gek genoeg maken. Op de galerijen is het echter niet toegestaan spullen te plaatsen. Een galerij dient voor het ontvluchten van de woning bij brand of andere calamiteiten. Je moet dan kunnen ontvluchten zonder allerlei obstakels tegen te komen. Daarnaast zal de galerij worden gebruikt door de brandweer om een brand te bestrijden. De meegenomen slangen en materialen blijven dan weer steken achter de genoemde spullen die op de galerij staan. Hierdoor gaat veel kostbare tijd verloren. Met andere woorden: er mag niets op de grond staan in een galerij. Dit gaat op voor zowel de open als de gesloten galerij.

Centrale hal

De centrale hal van een complex is vaak het visitekaartje. Hoe mooi is het deze ruimte ook gezellig aan te kleden. Een bankstel met stoelen en een tafeltje, lampje en nog wat planten worden vaak aangetroffen. Helaas is dit ook niet toegestaan. De centrale hal staat vaak direct in verbinding met het trappenhuis en dus de vluchtroute. Bij brand van het bankstel of andere geplaatste spullen zal dit trappenhuis zich gelijk met rook vullen waardoor ontvluchten niet meer mogelijk is. Denk hierbij aan de brand in het Gelderseplein complex in Arnhem waarbij twee slachtoffers vielen. Het argument, dat de senioren even kunnen zitten terwijl ze wachten op vervoer, is begrijpelijk. Maar dat kan ook wel even op een hardhouten bank. Deze zal niet zo snel branden.
Ook het stallen van scootmobielen en elektrische fietsen is in deze ruimte niet toegestaan.

Meer informatie over brandveiligheid

Wilt u meer weten over het thema brandveiligheid, bezoek dan onze website www.brandweer.nl/brandveiligheid. Zijn er onderwerpen op het gebied van brandveiligheid waar u graag een artikel over zou willen lezen? Laat het de redactie weten!


Meer berichten