Afbeelding

Voorwoord Egbert Knoeff

Algemeen

Beste lezers,

Wanneer dit blad ‘Hart van Senioren’ op uw deurmat valt of u leest het elders, misschien dat de pandemie na twee jaar grotendeels ten einde is.

We kunnen dan opademen en onze eigen dagelijkse bezigheden weer oppakken en uitvoeren. Twee jaar hebben we moeten leven met beperkingen die voor de één gemakkelijker te verdragen waren dan voor de ander. 17 miljoen meningen werden regelmatig uitgewisseld en/of bekritiseerd. Het ontmoeten van elkaar heeft onder druk gestaan, maar als het goed is ligt deze periode achter ons. We mogen weer vooruitkijken.

Het werk van de KBO-PCOB in onze provincie heeft niet stil gelegen. Die periode werd gebruikt om online contact met elkaar te houden en als het mogelijk was fysiek te overleggen. Ontwikkelingen in het maatschappelijk verkeer stoppen niet, maar lopen hooguit vertraging op. De blik werd op de toekomst gericht om te bezien wat we kunnen doen wanneer er meer ruimte komt. Contacten met elkaar en contacten met de Provincie Overijssel om ‘klaar’ te zijn wanneer de beperkingen worden opgeheven, zijn onverminderd doorgegaan. Een voorbeeld daarvan zijn de activiteiten rondom de woningmarkt. Het uitvoeren van dat project is in volle gang. Ook is de KBO-PCOB actief geweest inzake de indexering van de pensioenen, ook in relatie tot het voornemen van het kabinet de AOW en het minimum loon te ontkoppelen.

We mogen ons in de komende maanden nog richten op de geplande samenkomsten georganiseerd door de afdelingen en bovendien plannen maken voor het volgende seizoen. Wat kunnen we, wat willen en waartoe zijn we in staat. Daarnaast leest u ook in de uitgaven van deze krant wat er zoal door KBO-PCOB afdelingen en werkgroepen georganiseerd wordt en welke leerzame ontmoetingen u worden aangeboden. Voor u misschien een overweging om eens na te denken over een lidmaatschap. Het gaat ons in de eerste plaats om de ontmoeting met elkaar, het samen zijn en tenslotte met elkaar te delen wat we met de voordelen van het lidmaatschap hebben gedaan c.q. kunnen doen.

Wij hopen dat u dit voorjaar van de vele mogelijkheden die aangeboden worden kunt genieten. Misschien kunt u ook nog plezier beleven aan eerder geplande vakanties of andere vrijetijdsbesteding. U mag zich gekend weten in onze maatschappij en daar mogen wij met u vorm en inhoud aangeven.

Een mooie tijd toegewenst.

Egbert Knoeff, Provinciaal Coördinator PCOB Overijssel.

Afbeelding
Le Sourire Oldenzaal: dé leuke ontmoetingsplek voor senioren 12 uur geleden
Afbeelding
De seizoenen van Hart van Senioren 18 uur geleden
Afbeelding
Nederland blijft in Beweging 6 jun., 13:06
Afbeelding
Presentatie boek 'Vitaal Ouder Worden' door Ester Bertholet 6 jun., 08:04
Afbeelding
Fitte benen met Schmidt Medica 5 jun., 14:03
Afbeelding
Alleen familie! 13 mrt., 12:50
Afbeelding
Saskraam Kringloop 12 mrt., 18:47
Afbeelding
Treinreis voor Denkend aan Zwitserland 12 mrt., 11:46