Ingezonden: ‘Hoe zit het met onze pensioenen?’

Alle senioren krijgen vroeg of laat te maken met hun pensioen. De AOW wordt ieder jaar wel een beetje verhoogd, maar de aanvullende pensioenen al 12 jaar niet! Voor de aanvullende pensioenen hebben de werknemers wel alle jaren dat ze gewerkt hebben premie betaald. Die premie komt neer op één dag werk per week; een enorme hap uit het salaris - één vijfde van iemands brutoloon. De gezamenlijke pensioenfondsen beheren dan ook een flinke pot; zij hebben in totaal 1900 miljard euro in de kas. Dat gigantische bedrag was 12 jaar geleden nog maar de helft. Daarom voeren een groot aantal actiegroepen al jarenlang actie voor indexeren van de uitkeringen. Indexeren kan dus makkelijk gezien de rendementen van de enorm belegde vermogens.

Er wordt in Nederland beweerd dat de opbrengsten van het gemeenschappelijke belegd pensioenkapitaal van 1900 miljard euro allemaal ten goede komt aan de deelnemers, de werkende bevolking van Nederland. Niets blijkt hiervan waar. Er blijkt een groot lek, de rekenrente en de kosten, in ons pensioenstelsel te zitten. Dat lek wordt ongetwijfeld groter als de plannen van de regering voor een nieuw pensioenstelsel doorgaan. De circa 150 pensioenfondsen in Nederland worden in die plannen dan min of meer overgedragen aan private verzekeringsmaatschappijen en hele dure externe adviseurs die nu al veel van de ingelegde gelden afsnoepen. Nu al zijn de jaarlijkse onkosten meer dan 8 miljard euro per jaar. Die kosten zullen heus niet kleiner worden in de nieuwe plannen. Dat lijkt op woeker. Tegen deze plannen is terecht een grote oppositie aan het ontstaan.

Winstbejag is grote spelbreker
Ook voor werkenden is het van belang dat zij zicht hebben op een goed en geïndexeerd pensioen. De nu werkenden betalen meestal veel te weinig pensioenpremie. (Maar denken dat er geld genoeg is.) Vooral de jongeren letten hier niet op. Vroeger was dat anders. Toen was het uitzonderlijk als je geen CAO had of dat er niet ‘iets voor later’ geregeld was. Vooral jongeren (tot 30 jaar), maar ook ouderen (tussen de 30 en 50 jaar) en bijstandsgerechtigden staan dan later vaak met lege handen. Nog afgezien van het feit dat ze tot hun 67ste of 68ste moeten doorwerken, zijn uitzendkrachten, flex-werkers en ZZP’ers vaak aan de goden overgeleverd. Zij lopen het risico dat ze later alleen AOW krijgen. Premies voor private verzekeringen voor pensioen of arbeidsongeschiktheid zijn in Nederland haast onbetaalbaar. Zeker ten opzichte van andere hoge kosten zoals de woonlasten en de stijgende prijzen onder andere voor levensonderhoud. Werkgevers trekken zich meer en meer terug om ‘iets voor later’ in de lonen (loonruimte) te reserveren en uit te betalen. Al het beschikbare geld dat overblijft, door werknemers geen hogere uitkering uit te betalen, gaat dan van een onderneming rechtstreeks naar de aandeelhouders. De winsthonger van de aandeelhouders is dan ook de primaire oorzaak van de ellende in pensioenland Nederland.

Pensioenactie Oost
Eind augustus 2020 is in Hengelo ‘Pensioenactie Oost’ opgericht. De oprichters zijn mensen met verschillende achtergronden. Zij zetten de strijd voor een rechtvaardig pensioenstelsel, zonder kortingen en met indexatie, voort. Pensioenactie Oost wil dat er met terugwerkende kracht geïndexeerd wordt. De hoeveelheid kapitaal in de fondsen is er groot genoeg voor.

Zij doen dit zoveel mogelijk in samenwerking met andere landelijke groepen zoals: ‘Consumenten Claim’, ‘Vereniging Woekerpolis’, ‘KBO-Brabant’, ‘Verontruste ouderen’, ‘Nederlandse Bond Pensioenbelangen’ en het vakbondsoffensief ‘Red het Pensioenstelsel’. Zij hebben onder de noemer ‘Samen voor een Eerlijk Pensioen’ recent met zijn allen de handtekeningen die ze het afgelopen jaar hebben opgehaald, aangeboden aan de Tweede Kamer. Daar zijn beelden van uitgezonden op de televisie.

In actie
De acties van Pensioenactie Oost richten zich vooral op aandacht vestigen op bezwaren tegen het niet indexeren en het nieuwe stelsel; de foute modellen van de Nederlandse Bank en de slechte plannen van onze regering. De regering wil dat het nieuwe stelsel in 2027 ingaat, Zij doen alsof het een gelopen race is, maar er is nog geen wettekst en de Tweede en Eerste Kamer moeten er nog over stemmen! Daarom is het nu de hoogste tijd om bezwaar te organiseren.

Rik Min, Enschede
Mede-oprichter Pensioenactie Oost
www.pensioenactieoost.nl

Bronnen:

1

Red het pensioenstelsel (2017), www.redhetpensioenstelsel.nl

2

Samen voor een Eerlijk Pensioen (2021), www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl

3

Martin ten Cate. Waar blijft mijn pensioen? 2019. Prometheus Amsterdam

Meer berichten