Voorwoord Egbert Knoeff

Beste lezers,

Het einde van het jaar 2021 komt alweer in beeld als we deze krant op de mat of in handen krijgen en lezen. De voorbereidingen voor het Sint Nicolaasfeest, het kerstfeest en de jaarwisseling worden overdacht en besproken.

Het is daarom ook goed eens terug te blikken hoe we het afgelopen jaar zijn doorgekomen als senioren in Overijssel. Voor een ieder zal dat verschillend zijn. Zo zullen er blijde herinneringen zijn, maar ook pijnlijke en droevige.

Het coronavirus beheerst ons doen en laten en tot op heden is het niet anders. Toch mogen we ook de positieve kanten wel eens in beeld brengen, naast alle beperkende maatregelen. We hebben meer tijd gekregen om na te denken en te overdenken. Hoe heb ik mezelf opgesteld, hoe is er met mij omgegaan en hoe ben ik met de ander omgegaan? Allemaal momenten in ons leven die ons kunnen en mogen doen beseffen dat het leven van ons senioren een doel heeft en dat we daar ook dankbaar voor mogen zijn. Met die rijke ervaring mogen we ons voorbereiden op de feestdagen die voor ons liggen.

Naast alle persoonlijke zaken willen we onze blik ook richten op de vele activiteiten die in onze provincie verricht worden, om de senioren een aangename tijd te bereiden, niet vergeten. Vele instanties zijn daarmee bezig, ook wij als KBO-PCOB. Naast de ontmoetingen met vele activiteiten zetten wij ons ook in om de knelpunten die we tegenkomen te benoemen en daarmee met de overheid in gesprek te gaan. Deze hebben dan aanpassing en/of verbetering van uw woon- en leefomgeving tot doel.

Ook in deze krant kunt u weer informatie lezen die op u betrekking kan hebben. En..... staat uw aspect van zorg er dit keer niet in, meld het ons dan om u te helpen. Wij zijn ingenomen met de goede contacten die wij mogen hebben met de provinciale en gemeentelijke overheid en willen die graag voortzetten en gebruiken om de senior in Overijssel een aangename levensfase te bieden. Bovendien is blijvende aandacht voor elkaar een speerpunt van onze ouderenorganisatie.

We mogen ook vooruitkijken en jegens elkaar goede voornemens uitwisselen. De KBO-PCOB wenst u allen een goed uiteinde en een voorspoedig Nieuwjaar. En een ieder kan daarbij de woorden die tot hun overtuiging behoren uitspreken en toevoegen.

Egbert Knoeff
Provinciaal coördinator PCOB Overijssel

Meer berichten