<p>Ton van Oss (Links) en Hans Perik</p>

Ton van Oss (Links) en Hans Perik

(Foto: Picasa)

Even voorstellen KBO afdeling Oldenzaal heeft nieuwe voorzitter.

OLDENZAAL - Afgelopen maand is de oud-voorzitter van de KBO Oldenzaal, Ton van Oss, afgetreden en is de nieuwe voorzitter Hans Perik aangetreden. Hans presenteerde zich tijdens de jaarvergadering, nadat door het bestuur en de leden op gepaste wijze afscheid was genomen van Ton van Oss. Hans stelt zich graag aan u voor.

Bij een bestuurswisseling is er altijd een periode van onzekerheid. De stabiele voorzitter vertrekt en wat gaat de nieuwe voorzitter doen? Uiteraard zullen de gevestigde activiteiten doorgang vinden: de bingo, de wandelingen, de fietstochten, de vele vrijwilligers die de bundeling en verspreiding van de “Niko” verzorgen, de belangenbehartiging ten behoeve van de belastingen, de uitstapjes, kerst- en carnavalviering, en het ontmoetingscafé. Er ontstaan sociale contacten en vriendschappen en dat heeft een goed gevoel aan de leden. 

Ook de verspreiding maandelijks van de “Niko” samen met het KBO/PCOB magazine is voor vele Oldenzalers een bron van vreugde. Je leest van alles over ouder worden en de vele activiteiten. Verluchtigd met mooie plaatjes uit en over Oldenzaal en Twente. Allemaal activiteiten die gecontinueerd moeten worden en dat doen de vrijwilligers, de ruggengraat van KBO Oldenzaal.

Anderzijds zullen er op het vlak van belangenbehartiging zaken aangepakt moeten worden. De coronaperiode heeft ons parten gespeeld in die zin dat vele instanties waar je normaal contact mee hebt, allemaal per Zoom of helemaal niet bereikbaar waren. Geleidelijk aan is er weer ruimte gekomen om meer te doen aan belangenbehartiging. Hoe kan Oldenzaal meer woonruimte creëren voor ouderen die uit hun grote huis willen? Dat betekent overleg met politieke partijen, gemeente, de woningstichting en mogelijk met makelaars. Onlangs liet de makelaar Kock van Benthem optekenen dat de woningnood voor jongeren wel eens door de ouderen opgelost zou kunnen worden als er meer aangepaste woningen voor ouderen op de markt zouden zijn. De verschuivingen op de woningmarkt zouden gigantisch worden als daarmee begonnen wordt. Met Impuls zal de samenwerking worden gecontinueerd. Een professionele organisatie met meer dan 40 mensen in dienst en meer dan 350 vrijwilligers. In goed overleg kan veel geregeld worden.

Meerdere plaatsen in de regio, maar ook landelijk, hebben er last van dat het ledental van hun vereniging geleidelijk achteruit gaat. Ook in Oldenzaal loopt het aantal leden terug. Hoe we het moeten aanpakken is van latere orde, maar dat de aanwas van leden een belangrijke doelstelling is, moet helder zijn. De kunst is om jongere ouderen te interesseren voor de activiteiten van de KBO Oldenzaal. Mogelijk moeten we na gaan denken over nieuwe activiteiten die jongere ouderen in de leeftijd tussen de 60 en 70 jaar, aanspreken. Hoewel het de persoonlijke opgave is van een ieder om de zin van het leven gestalte te geven, is het de moeite waard om over zingeving met geïnteresseerden te praten. Zeker op oudere leeftijd word je geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven en vraag je je af waarom het geweest is zoals het was, hoe het einde van het leven afloopt, hoe je wilt sterven en of er iets bestaat na de dood. Het lijkt mij een mooie opgave om iemand te vinden die deze gesprekken met een groep geïnteresseerden wil voeren.

Daarnaast zou het ook voor ouderen interessant kunnen zijn om in samenwerking met andere organisaties een lezingencyclus op te zetten. Er zijn zoveel onderwerpen waar je als oudere je in kunt verdiepen, vroeger toen je werkte had je er geen tijd voor. Op latere leeftijd is er de rust en de aandacht voor interesses en thema’s die voorheen door tijdgebrek onontgonnen bleven. Ziehier een aantal voornemens van de huidige voorzitter KBO Oldenzaal. Samenwerken vanuit de KBO met andere instanties zoals de PCOB is één van de belangrijke speerpunten, om voor de ouderen van de KBO en PCOB bijdragen te leveren aan een plezierige en zinvolle oude dag.

Hans Perik
Voorzitter KBO afdeling Oldenzaal

Meer berichten