Foto: Shutterstock

Ledenwerving speerpunt KBO PCOB afdelingen Overijssel

OVERIJSSEL - Ledenwerving is voor alle verenigingen noodzakelijk om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen. Natuurlijke aanwas van nieuwe leden zonder er moeite voor te doen is een utopie. Besturen van de verenigingen zijn veelal druk bezig om de huidige leden te plezieren en de activiteiten zo aantrekkelijk mogelijk te maken en daar hebben ze de handen vol aan. 

KBO PCOB-verenigingen in Overijssel zijn daar geen uitzondering in. Gezegden als “na mij de zondvloed” of “wie dan leeft wie dan zorgt” kunnen fataal zijn voor de continuïteit van een vereniging en niets doen en gelaten afwachten evenmin. Het lijkt ons tijd voor een nieuw elan, voor effectieve ledenwerving 2.0.

Recentelijk is er binnen KBO PCOB Overijssel een nieuwe werkgroep gestart die ondersteuning biedt aan besturen die ledenwerving voor hun vereniging willen opzetten. Door corona was het eerder niet mogelijke hulp aan te bieden, nu de bijeenkomsten weer op gang komen biedt de werkgroep Ledenwerving een PowerPoint-presentatie aan. De presentatie duurt ongeveer 30 minuten en er zijn geen kosten aan verbonden.

Wilt uw als bestuurders van een KBO PCOB vereniging actief met ledenwerving aan de slag, neem dan contact op met Sylvia Eshuis van het kantoor in Raalte. Een van de leden van de werkgroep Ledenwerving neemt dan contact met u op. E-mail: info@kbo-overijssel.nl of bel op: 0572-36 11 77.

Werkgroep Ledenwerving,
Willem Umbach & Ruud Hoemakers

Meer berichten