Foto: Shutterstock

Sleutelrol senioren bij oplossing woningnood

OVERIJSSEL - Zoals Herman Pieper noemt in zijn voorwoord zijn wij, KBO en PCOB Overijssel, in 2021 in Overijssel gestart met het project ‘Wonen & Zorg’. Een pilot waarin we met inwoners en diverse instanties woon- en zorgwensen in kaart brengen. KBO en PCOB Overijssel komen op voor de belangen van alle senioren, of dit nu in sociaaleconomisch opzicht is of als gevolg van chronische ziekte of eenzaamheid.

Er is in onze provincie, net als in de rest van Nederland, een groot tekort aan woningen waar senioren de rest van hun leven passend en toekomstbestendig kunnen blijven wonen. We weten uit onderzoek – en misschien herkent u dat wel – dat de meesten van ons het nadenken over woon- en zorgtoekomst graag zo lang mogelijk uitstellen. De initiatieven die er zijn laten zien dat senioren zelf veel invloed kunnen uitoefenen op hun woon- en mogelijke zorgtoekomst, maar daar vaak wel wat ondersteuning bij nodig hebben. 

Met onze projectgroep willen we kennis over dit soort initiatieven ophalen en delen. We willen bewustwording over dit onderwerp aanwakkeren. En we willen senioren op weg helpen en de samenwerking op gang brengen: door onze kennis te delen, door ze in contact te brengen met elkaar of met andere partijen in hun stad, dorp of wijk. 

Onze belangrijkste doelen zijn dat senioren zelf gaan nadenken over hun toekomstige woonwensen én zelf ook de regie nemen bij projecten hiervoor. We richten ons hierbij niet alleen op de 65-plusser, want ook 55-plussers doen er goed aan nu al na te denken over hoe zij in de toekomst goed kunnen wonen. Dan weet je zeker dat je de regie hebt over je woon- en zorgtoekomst.

In het algemeen gaat het goed met de gezondheid van senioren. Maar door de steeds hogere drempel voor opname in een zorginstelling neemt het aantal zelfstandig wonende senioren in kwetsbare situaties toe. Tel daarbij op het oplopend aantal vacatures in de zorg dan baart dat zorgen voor de toekomst. Wanneer we de focus leggen op deze zorgkant dan komen we uit bij de ‘voorzorgcirkel’. Een concept dat zich kenmerkt door zelfredzaamheid met de nadruk op samenredzaamheid. De uitdaging is om een oud principe, het ons wel bekende ‘noaberschap’, te herintroduceren op een manier die past in onze tijd. Daar speelt mee dat het geen kwestie is van graag willen, maar van noodzaak. Als we zorg en wonen niet anders gaan organiseren, gaan we af op een systeeminfarct. We hebben de mensen en de middelen gewoonweg niet om het probleem van de vergrijzing binnen bestaande systemen op te lossen.

Meer berichten