Voorwoord Herman Pieper

Beste lezers,

De zomervakantie ligt weer achter ons; hopelijk hebt u ook weer genoten van het mooie weer, leuke activiteiten en gezelligheid. Langzaam maken we ons weer op voor de herfst. Een periode waarin wij, hopelijk zonder te veel coronabeperkingen, een versnelling aan kunnen brengen in onze werkzaamheden. En dat is nodig ook; de gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Er is al veel werk verricht om bij de politieke partijen aan te geven wat de wensen van de Overijsselse senioren zijn. Op het gebied van wonen, vitaal ouder worden en participeren in de samenleving in de breedste zin. Maar ook over wat ouderen kunnen betekenen voor de samenleving, bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Dit is een doorlopend proces waarin vele afwegingen worden gemaakt; de betrokkenheid van onze lokale afdelingen is hierbij van groot belang. Wij voelen ons, als grootste organisatie voor senioren in Overijssel, verplicht om uw mening en die van onze leden aan de Overijsselse bestuurders kenbaar te maken. Ook als niet lid van KBO-PCOB nodigen wij u uit om uw opmerkingen en wensen in te sturen. Dit kan via: info@kbo-overijssel.nl Zo horen we graag van u op het gebied van woonwensen. Wij zijn namelijk in het kader van het project ‘Wonen en Zorg’ samen met het ministerie van VWS bezig om gemeenten te helpen. Het is van groot belang dat ouderen een stem hebben in het oplossing van de woningnood. Wanneer er voor ouderen voldoende, betaalbare en levensloopbestendige woonruimte is komen er ook meer woningen vrij voor een jongere doelgroep. In deze krant leest u een uitgebreid artikel over dit project.

In de problematiek van de doorstroming spelen de senioren een sleutelrol. Om daar ook volgend jaar gevolg aan te kunnen geven zijn we in goed contact met de gedeputeerde van de Provincie Overijssel Monique van Haaf om samen een vervolgtraject op te zetten. Zij gaat zich concreet hard maken voor dit belangrijke thema, ook op persoonlijk vlak. Wij zijn ook actief in gesprek met de Provinciale Statenfracties om dit thema hoog op de politieke agenda te krijgen. In het novembernummer van deze krant zal de gedeputeerde hierop ingaan en haar visie uiteenzetten.

In deze editie leest u ook een interessant stuk van KBO-vrijwilligster Janine Oosterhuis uit Heino over de leuke activiteiten die zij ondernomen hebben. Actief en vitaal blijven is zeker nu een belangrijk speerpunt. Naast dat wij ons hier als ouderenorganisaties voor inzetten, kunt u zélf ook veel doen. Er zijn steeds meer lokale activiteiten waar ouderen terecht kunnen voor laagdrempelige ontmoetingen in hun eigen buurt, al dan niet gekoppeld aan bewegingsactiviteiten. Wellicht is er ook iets in úw buurt. En is het er nog niet? Dan is er een mooie uitdaging voor u om hier een begin mee te maken en iets leuks op te zetten. Een stuk ter inspiratie dus!

Herman Pieper
Voorzitter KBO Overijssel

Meer berichten