<p>Rechts Corry Westgeest</p>

Rechts Corry Westgeest

Beter en bewuster bewegen houdt je lichaam en geest de hele dag actief

Van harte ondersteun ik het pleidooi van dokter Esther Bertholet, oudergeneeskunde, om regelmatig door de dag heen te bewegen dat zij hield in de vorige editie van Hart van Senioren. Haar advies dat het verstandig zou zijn om de huishoudelijke hulp de deur uit te doen, deel ik echter niet.

Als bewegingsdocent ismakogie pleit ik ervoor om eerst beter c.q bewuster te leren bewegen waardoor je zonder al te veel inspanning je lichaam en geest de hele dag actief houdt. Je moet voorkomen dat je de hele dag te lang en te slecht zit, waardoor je spieren niet gebruikt. Als je om je heen kijkt, zie je dat mensen vaak scheef of onderuitgezakt zitten en/of lopen omdat hun voeten en zitbotjes hun lichaam niet ondersteunen. Hierdoor worden de verkeerde spieren gebruikt en de goede spieren worden niet getraind.

Hoe kun je dit verbeteren? Allereerst is het belangrijk om zitten, staan en lopen regelmatig af te wisselen. Ieder half uur 5 minuten bewegen, maar ook om actief te zitten en staan. Het uitgangspunt voor je houding is de vorming van rechte hoeken bij het zitten en staan. Bij het staan vormen we twee rechte hoeken, bij voeten/scheenbeen, bij de hals/kin. Zittend komen hier 2 rechte hoeken bij, bij de heupen en bij de knieën. Rechte hoeken bevorderen de spierdoorstroom vanuit je voeten en zitbotjes naar het puntje van je neus, je hele lichaam doet mee. Ga bij het zitten voorop de zitting van de stoel zitten, niet tegen de leuning. Voel dat je je benen makkelijker kunt bewegen. Met je voeten en je zitbotjes kun je de weerstand vanuit de grond gebruiken om je spieren meer en minder aan te spannen, waardoor je overeind blijft en je de spieren in je hele lichaam activeert.

In het begin is het bewust voelen van deze spierbeweging belangrijk om deze te ontwikkelen tot een automatisme. Zo zijn er veel voorbeelden van dagelijkse bewegingen die we kunnen gebruiken als training. Van belang is om de bewegingen zacht te maken en je lichaam niet te overbelasten; het mag geen pijn doen. Een goede controle is het omhoog voelen gaan van de spierstroom. Het advies is, beweeg naar eigen mogelijkheden. Zo wordt bijvoorbeeld ‘gaan zitten en gaan staan’ een goede oefening, niet alleen voor de bovenbenen, maar ook een oefening voor de voetbogen en de andere dwarse spieren zoals bekkenbodem, diafragma en mondbodem. En, ‘gaan zitten en gaan staan’ doen we dagelijks toch wel heel wat keer.

De afwisseling van de spierspanning is een van de basisuitgangspunten van deze bewegingsleer. Doordat alle spieren mee gaan doen, stimuleert dit de stofwisseling, de ademhaling, het functioneren van de organen en de hersenactiviteiten. Op den duur worden zelfs je dagelijkse bewegingen ongemerkt je training. Mooi toch? Ismakogie is een houdings- en bewegingsleer ontwikkeld door professor Anne Seidel (Wenen 1900 - 1997). In Nederland wordt net als in verschillende Europese landen hierin lesgegeven. Dit gebeurt in groepen, individueel en/of met dvd’s en boeken of combinaties hiervan. Corry Westgeest is sinds 2006 ismakogiedocent in Enschede, Hengelo en andere plaatsen. Kijk voor meer informatie op de websites www.ismakogieCW.nl en www.ismakogie.nl

Meer berichten