Voorwoord Egbert Knoeff

Beste lezers,

Opnieuw wordt u een uitgave van Hart voor Senioren aangeboden. Dankbaar zijn we dat steeds meer afdelingen deze krant bestellen en die hun leden doen toekomen. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat we een dekkend netwerk mogen opbouwen en invullen om de positie van de senioren in de ruimste zin van het woord onder de aandacht te brengen van overheden die beleid maken en toepassen. De KBO-PCOB mag daar in meedenken en uitvoeren via hun netwerken.

Als we om ons heen kijken mogen we constateren dat de beperkingen, die van overheidswege ingesteld zijn, geleidelijk versoepeld worden. Het is een proces waar we in zitten. Het lijkt op een cirkel die steeds groter wordt tot we het eind niet meer kunnen zien en de ruimte die we denken nodig te hebben weer kunnen benutten.

De zomertijd ligt voor ons en menigeen heeft of maakt plannen om er op uit te gaan wanneer dat mogelijk is. Dat geeft een bevrijd gevoel en het wordt u van harte gegund. De werkgroepen van binnen onze verenigingen zijn druk met activiteiten die dienstbaar zijn voor onze leden en belangstellenden. Eén van die activiteiten richt zich met name op de gemeenteraad verkiezingen van maart volgend jaar. Men is druk bezig materiaal en handvatten te verzamelen om de besturen van de afdelingen van dienst te zijn op weg maar maart 2022. Een voorbeeld: Wat zet partij X of Y in het verkiezingsprogramma over het beleid aangaande de ouder wordende inwoners? Hoe zien we dat in aanspreekbare woorden bijvoorbeeld terug in de thema’s wonen, veiligheid en zorg? Het is de bedoeling dat de werkgroep direct na de vakantie met aanbevelingen komt.

Een ander aspect dat niet onvermeld mag blijven is de samenwerking met de Provincie Overijssel. Uit het goede contact ontstaat een vertaling van beleid en dat dan via ons netwerk uit te rollen in onze provincie, met een enkele pilot over ‘wonen en zorg’. Wederzijdse instemming verhoogt de kwaliteit van het vertalen van beleid. En deze vorm werkt inspirerend. Ook gemeenten haken hierop in en dat is een goede zaak. Het geeft een goed gevoel dat we ook op deze wijze het ‘omzien naar elkaar’ mogen helpen invullen.

In deze uitgave zal ook weer veel te lezen zijn voor en over ouderen. U wordt veel leesplezier toegewenst. Samen bouwen we zo aan een mooie route voor onze levensweg.

Egbert Knoeff

Provinciaal coördinator, PCOB

Meer berichten