Foto: Shutterstock.com

Hersenschimmen

Stilstaan, denken wie ben ik.
Mijn naam niet meer wetend
Dichtbij, niet herkenbaar.
Wie ben je, hoe heet je.
Vanuit het duister naar het licht
Fragiel, broos en breekbaar
Herinnering, ver vervlogen tijd.
Vervagende beelden.
Spiegelbeelden vertellen
Verhalen uit andere tijden
Verhalen en herinneringen
Zo helder als gekleurd glas.
In de spiegel kijkend zie,
Een kunstwerk aan de wand.
Gerimpeld gezicht, getekend door.
Sporen nagelaten

Kaatjeknip maart 2021.

Meer berichten