Foto: Leo Duijvestijn

De Raad van Ouderen: laat je stem horen!

Wie of wat is de Raad van Ouderen? De Raad van Ouderen adviseert de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn met het ouderenbeleid en vraagt aandacht voor belangrijke en actuele thema's.

De Minister vraagt ons om advies, maar er zijn ook onderwerpen die we zo belangrijk vinden dat wij er zelf een advies of een brief over schrijven, bijvoorbeeld over de coronacrisis.

Opzet
In oktober 2018 is de Raad van start gegaan, eerst voor een periode van drie jaar. De raad bestaat uit ouderen die ook actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken. Vanuit Overijssel heeft Anjo Geluk-Bleumink zitting in het netwerk Drenthe-Overijssel en in de Raad van Ouderen. De thema's waarover deze adviezen gaan zijn onder meer: Wonen en zorg, de laatste levensfase, de coronacrisis, zingeving en eenzaamheid, de verpleeghuiszorg en keuzevrijheid, de voorbereiding op het ouder worden, participatie/het betrekken van ouderen bij beleid en: ICT.

Actief werk
De Raad vergadert in Utrecht of Den Haag, maar in coronatijd alleen digitaal. Het meeste werk gebeurt tussen de vergaderingen door. In schrijfgroepen die aan een advies werken of in kleine overleggroepjes. Het contact met ouderen in de regio’s is heel belangrijk. Daarom worden er voor elk advies ouderen uit de netwerken benaderd en worden de thema’s ook op regionale bijeenkomsten en op webinars besproken; de adviezen worden breed verspreid. Anjo: "Wij moeten het hebben van de inbreng van ouderen, zodat beleid vanuit Den Haag, Zwolle of de eigen gemeente niet gaat OVER of VOOR ouderen, maar tot stand komt samen met ons. Dat vraagt niet alleen een nieuwe manier van denken en kijken bij overheden, maar zeker ook van ons. Namelijk bereid zijn je stem te laten horen, actief te worden op plekken waar knopen worden doorgehakt op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dat is vaak hard werken, maar ook goed om te doen en resultaat te boeken. Samen met anderen, mensen met een heel verschillende achtergrond, soms een tegengestelde mening, maar altijd gemotiveerd. Daar leren we natuurlijk ook van."

Veel voldoening
Actief betrokken zijn bij maatschappelijke vraagstukken kost tijd en energie, is niet vrijblijvend, maar een vorm van vrijwilligerswerk die voldoening geeft en waarmee je je stem kunt laten horen. Ook voor professionals is het niet altijd vanzelfsprekend om ouderen zelf bij beleid te betrekken. Maar eenmaal gewend om samen te werken, is het resultaat altijd beter dan zonder de doelgroep. Eigenlijk is het heel gewoon om zolang het kan inbreng te blijven houden. Eind 2021 loopt de eerste Raadsperiode af. We bereiden ons voor op een nieuwe.

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de Raad van Ouderen, kijk dan op de website: www.beteroud.nl/raadvanouderen. Daar vindt u ook alle adviezen en brieven. Wilt u rechtstreeks informatie ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen aan Anjo Geluk: willemanjo@zonnet.nl. Anjo Geluk (76, Steenwijk) is behalve lid van de Raad van Ouderen, voorzitter van Denktank 60+ Noord en voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van een zorgorganisatie.


Meer berichten