Afscheid van Gerry Vrielink beleidsmedewerker KBO – PCOB Overijssel | Hart van Senioren
Foto: Martin Meijerink

Afscheid van Gerry Vrielink beleidsmedewerker KBO – PCOB Overijssel

Door Martin Meijerink Haar afscheid zou bijna geruisloos voorbij zijn gegaan. Ook hier zat het coronavirus ons in de weg. Geen afscheidsreceptie, maar zorgvuldig en in zeer kleine kring heeft het bestuur van de KBO – PCOB Overijssel afscheid genomen van Gerry Vrielink. De vrouw die zich ruim veertien jaar heeft ingezet als beleidsmedewerker voor de ouderenbonden KBO en PCOB in Overijssel.

Gerry kijkt met voldoening terug op haar arbeidzame periode. Wij hebben haar een aantal vragen voorgelegd en zie (foto) en lees in haar terugblik hoe ze de afgelopen jaren heeft ervaren en wat ze ons de senioren en toekomstige senioren nog toe wil aanzetten.

Gerry Vrielink: "Ouderen hebben iets te zeggen.”

Nadat ik ruim 14 jaar me ingezet heb voor KBO Overijssel kijk ik terug op een heel waardevolle en inspirerende tijd. Om te mogen werken met zoveel gemotiveerde en gedreven vrijwilligers was van grote waarde. In 2006 ben ik bij de KBO en de gezamenlijke ouderenbonden als beleidsmedewerker en projectleider voor het project ‘Voorkom sociaal isolement en eenzaamheid in Overijssel’ komen werken. Samen met verschillende Overijsselse vrijwilligersorganisaties hebben we aandacht gevraagd voor eenzaamheid en sociaal isolement, ervaring en kennis gedeeld. We hebben verschillende inspirerende bijeenkomsten georganiseerd. Helaas was er toen vanuit de politiek en in de samenleving nog weinig interesse voor dit onderwerp. En nu staat het volop in de belangstelling, maar men weet nog steeds niet goed hoe hiermee om te gaan. Als ouderenbond zagen we toen al dat er de noodzaak was om hier extra aandacht aan te besteden. Vanuit de KBO heb ik altijd de samenwerking gezocht. Zeker als het ging om op te komen voor de belangen van ouderen. En daarbij denk ik niet alleen aan goede zorg- en welzijnsvoorzieningen in elke gemeente. Maar ik denk zeker aan de waarde die ouderen hebben voor de samenleving. Hun kennis en kunde vanuit het werkzame leven willen ze graag blijven inzetten en dat doen ze ook. Daar zou, wat mij betreft, veel meer aandacht voor moeten zijn, en ook de politiek zou dat beter op waarde moeten schatten. Ik denk terug aan de inspirerende bijeenkomsten die we organiseerden voor onze afdelingsbesturen en leden, over maatschappelijke thema’s waar ouderen mee zitten. Tijdens de bijeenkomst ‘mijn kind gaat scheiden, hoe nu verder’, ging men met elkaar in gesprek over verdriet om kleinkinderen niet kunnen zien of om te gaan met het verbroken contact met de ex van je zoon of dochter. We stimuleerden dan om dit ook binnen de eigen afdeling te bespreken. Ook heb ik warme herinneringen aan de bijeenkomsten over ‘anders zijn’ en 'roze ouderen’. We probeerden steeds een klimaat te scheppen dat iedereen zich welkom kon voelen. Deze bijeenkomsten van de werkgroep identiteit & zingeving werden steeds vol enthousiasme voorbereid en eenieder had een eigen taak in het veelzijdige programma. Lezingen, gespreksgroepen, zang, gedichten en verhalen schrijven, gaven hiervan blijk.

Wat ik ook belangrijk vond was dat afdelingsbesturen goed toegerust waren voor hun taak. Ik heb dan ook veel cursussen en studiedagen georganiseerd. Daarbij denk ik aan scholing voor voorzitters, penningmeesters en secretarissen, samenwerking binnen een bestuur. Ik was erg blij dat we in 2018 de werkgroep ‘effectief besturen’ hebben opgericht en de cursussen vanaf dat moment gedaan werden door goed opgeleide vrijwilligers, die daarin ook veel ervaring uit hun werkverleden meebrachten. Steeds werken aan nieuwe thema’s was mijn doel. Zo hebben we een werkgroep digitalisering opgezet in 2015 om afdelingen en leden te ondersteunen bij digitaal vaardiger worden. Wat zijn er goede initiatieven ontstaan. Denk daarbij aan tablet cafés, inloopspreekuren, uitleen van iPads, en spelletjes spelen op de smartphone.

Toen ik begon werkten we als KBO heel nauw samen met PCOB en ANBO. Helaas is dat door allerlei ontwikkeling rond 2012 stopgezet. Gelukkig werd vanaf 2017 de samenwerking met de PCOB weer opgepakt en vormgegeven. In Overijssel zijn we erin geslaagd om alle werkgroepen te laten bestaan uit leden van zowel KBO als PCOB en we doen al onze activiteiten voor alle afdelingen van beide verenigingen. Het doel is altijd geweest: werken aan een sterke Overijsselse ouderenbond. Een ouderenbond waar de provincie niet om heen kan. In februari 2020 hebben we nog een petitie aangeboden aan het provinciebestuur voor meer woningen voor ouderen. We wilden doorstroming op de woningmarkt stimuleren en zo onze verantwoordelijkheid voor meer woningen voor jongeren tonen. Belangenbehartiging was een van mijn speerpunten. De stem van de oudere moet zichtbaar zijn, zowel lokaal als landelijk. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en de eigen regie hebben en houden. Dat kan als er maar met hen gesproken wordt en niet voor hen. Met heel veel plezier heb ik me ingezet vanuit het provinciale kantoor te Raalte, gesteund door een gedreven bestuur, met enthousiaste medewerkers, werkgroepen, leden en vele vrijwilligers.

Gerry Vrielink

Mogelijk zal op een later tijdstip nog de mogelijkheid worden geboden om persoonlijk afscheid te nemen van Gerry. Het provinciaal bestuur, de plaatselijke bestuurders, leden en vrijwilligers van alle afdelingen wensen Gerry een welverdiende toekomst.

Meer berichten