Studenten ROC geven vorm aan beweging voor senioren | Hart van Senioren
Foto: Shutterstock.com

Studenten ROC geven vorm aan beweging voor senioren

Studenten ROC geven vorm aan beweging voor senioren

Sporten en in beweging blijven zijn belangrijk om de gezondheid en vitaliteit op peil te houden. Zeker wanneer je een dagje ouder bent, is het juist belangrijk om dit bij te houden. In beweging blijven zorgt voor een betere fysieke en mentale gezondheid en voorkomt veel klachten. Bovendien kan dit ook bijdragen aan de sociale contacten. Er is steeds meer aandacht voor deze belangrijke voordelen, zo benadrukt docent Jeroen KleinJan van het ROC van Twente.

Jeroen KleinJan is docent bij het MBO college voor sport, onderwijs en cultuur. Als onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen verzorgt hij het keuzedeel Senioren in Beweging. Studenten krijgen hiermee een brede basis om senioren te kunnen helpen bij het in beweging komen en blijven. Daarnaast is er ook aandacht voor de brede gezondheid. “Dit keuzedeel bestaat al enkele jaren. Voor mij is het het derde jaar dat ik het geef. We zien dat de interesse voor dit onderdeel bij studenten jaar op jaar toeneemt”, aldus KleinJan. Hij signaleert bij kersverse studenten wat we ook horen van ouderenbonden zoals KBO-PCOB: mensen hebben vaak een heel ander beeld bij ouderen dan de werkelijkheid. Ouderen zijn vaak vrolijker en vitaler dan het heersende beeld. “In het begin weten ze vaak niet wat zij kunnen verwachten. Maar gedurende het jaar gaat er een hele wereld voor ze open.”

Meer aandacht
Dat beweging belangrijk is, weten we allemaal. Toch was er lang niet altijd zoveel aandacht voor het stimuleren van beweging bij senioren. Wel signaleert KleinJan dat er vanuit de verzorgingstehuizen veel meer vraag is naar ondersteuning op dit vlak. “Er is in de samenleving vaak nog wel aandacht voor actieve senioren die bijvoorbeeld naar de sportschool gaan, maar er is minder aandacht voor kwetsbare groepen die bijvoorbeeld al klachten hebben. Veel ouderen in verzorgingstehuizen zaten vaak stil en er werden maar sporadisch activiteiten gehouden. Nu zie je dat ook voor deze groepen wekelijks of zelfs dagelijks beweegactiviteiten gehouden worden.” Studenten van het ROC die dit keuzedeel volgen, organiseren bijvoorbeeld ook beweegochtenden bij woonzorgcentra; een mooie manier om in de praktijk te leren én bij te dragen aan de gezondheid van ouderen.

Uitdagend
Het opzetten en uitvoeren van beweegactiviteiten voor senioren is wezenlijk anders dan voor een jongere doelgroep. Immers, met de jaren komen vaak ook de eerste gebreken. Ouderen kunnen kampen met uiteenlopende uitdagingen die het bewegen in de weg staan: slecht kunnen lopen, een verminderde balans, weinig kracht in de armen, beperkt uithoudingsvermogen en andere zaken. Het is voor studenten een mooie uitdaging om activiteiten te ontwikkelen en zo aan te passen dat een brede groep ouderen – ongeacht eventuele beperkingen – tóch in beweging kan blijven. Want: ouderen die bewegen zijn gezonder én gelukkiger. In de praktijk geven studenten ook bijvoorbeeld uitleg over valpreventie, wat een belangrijk stukje preventie is om ongelukjes te voorkomen.

Toekomstbeeld
Met de toenemende vergrijzing is het belangrijk om meer in te zetten op het thema senioren en beweging. Door nu studenten op te leiden kan er laten goed ingespeeld worden op deze groeiende behoefte. Studenten kunnen de opgedane kennis breed gebruiken; er zullen immers ook steeds meer senioren thuis blijven wonen. Het activeren van die groep dient ook nog een belangrijk ander doel. Door hen deel te laten nemen aan beweegactiviteiten buiten de deur zijn ze niet alleen gezonder, het draagt ook nog eens bij aan de sociale contacten. In Overijssel zijn door de jaren heen al veel projecten opgezet die beweging koppelen aan gezelligheid; zoals wandelgroepen waarbij men na afloop samen koffie drinkt. Maar ook meer georganiseerde sporten zoals walking football of koersbal, en specifieke senioren-groepen voor bijvoorbeeld yoga, tennis, zwemmen of andere sporten. “Hier valt nog wel veel winst te behalen qua de bekendheid. Ouderen weten vaak niet dat er in hun omgeving al leuke beweegactiviteiten zijn waar zij aan deel kunnen nemen. Soms moet je ze letterlijk en figuurlijk over een drempel heen helpen om weer te gaan bewegen.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de opleidingen van het ROC van Twente ook op: www.rocvantwente.nl


Meer berichten