PCOB in Beeld | Hart van Senioren
Foto:

PCOB in Beeld

Deze krant, die regelmatig in Twente verschijnt, breidt haar gebied uit tot heel Overijssel. En in die uitbreiding heeft de PCOB een uitnodiging gekregen om regelmatig iets over haar activiteiten te vertellen. De KBO publiceert in de Twentse uitgave al regelmatig en nu dus ook de seniorenbond PCOB in de gehele provincie. In de eerste plaats zijn we blij en dankbaar dat we ‘gezien’ en uitgenodigd worden regelmatig wat over onze activiteiten en andere ontwikkelingen te vertellen.

De PCOB kent een landelijk bestuur en is verdeeld in afdelingen in elke provincie. Elke afdeling heeft een eigen bestuur. Iedere provincie kent Regio Coördinatoren en één daarvan mag daarnaast ook Provinciaal Coördinator zijn. Deze RC’s houden contact met de afdelingen, begeleiden en ondersteunen desgevraagd de besturen bij het uitoefenen van hun functie. Daarnaast kent elke provincie leden van de landelijke ledenraad die het landelijk bestuur van advies dient, zowel bindend als richtinggevend.

Het gaat binnen de PCOB naast gezelligheid ook over saamhorigheid en informatie voor senioren op heel veel maatschappelijke terreinen zoals: ouder worden, hoe ga je er mee om; kunnen we bij het ouder worden nog wel in ons huis blijven wonen; hoe gaan we om met armoede, dementie, levensverwachting, identiteit, digitalisering en meer. De PCOB is een organisatie met een identiteit vanuit een Protestants Christelijke levensvisie. Dat verbindt en geeft houvast.

In onze veranderende maatschappij is het niet goed op een eiland te blijven zitten. Vandaar dat een aantal jaren geleden op provinciaal niveau contact gezocht is met de KBO, onze zusterorganisatie. Eerst heel voorzichtig en geheel vrijblijvend. Maar dat heeft zich de afgelopen jaren gelukkig verder ontwikkeld. Wij werken nu nauw samen en dat blijkt onder andere uit dat wij in alle werkgroepen vertegenwoordigers van KBO en PCOB hebben zitten. Wij kennen de volgende werkgroepen: digitalisering, effectief besturen, belasting invulling, identiteit en zingeving en belangenbehartiging. Daarnaast wordt er op ad hoc basis ook samengewerkt.

Samen - met elkaar - vormen we in Overijssel een belangrijke schakel tussen overheden, zowel plaatselijk als provinciaal. Hierbij een korte greep uit de vele activiteiten. Wij hopen door de uitbreiding van dit blad regelmatig een bijdrage te leveren over het reilen en zeilen van de KBO-PCOB om zo alle inwoners van Overijssel te vertellen wat wij gezamenlijk voor de senioren in onze mooie provincie doen.

Met vriendelijke groeten,

Egbert Knoeff, provinciaal coördinator PCOB

Meer berichten