Afbeelding
Foto: Shutterstock

PCOB en ANBO op weg naar een nieuwe vereniging

Algemeen

In juli van dit jaar hebben de ledenraden van de seniorenverenigingen PCOB en ANBO groen licht gegeven voor de voorbereiding van een fusie om te komen tot één vereniging. Er moeten nog wat plooien gladgestreken worden, de ledenraden van beide verenigingen gaan binnenkort wat dieper op de diverse aspecten en thema’s in. Er moeten goede en bruikbare afspraken gemaakt worden over identiteit en over de actieve plaatselijke verenigingen. 

De gesprekken verlopen op een buitengewoon prettige manier met wederzijds begrip en vertrouwen. Binnenkort komen er werkconferenties voor beide ledenraden en midden november wordt het besluit genomen over de vraag of de juridische fusie per 1 januari 2024 gestalte kan krijgen.

Aanleiding
De reden voor deze fusie was dat een viertal provinciale KBO bonden, waaronder KBO Overijssel, een andere weg dan de uitgestippelde weg insloegen. Hetgeen impliceert dat de Unie KBO-PCOB per 31 december 2023 ophoudt te bestaan. PCOB heeft 220 plaatselijke, bloeiende verenigingen, over heel Nederland verspreid. Bij de ANBO daarentegen zijn ze landelijk lid en kennen geen plaatselijke verenigingen. Als de fusie daadwerkelijk in het nieuwe jaar gaat plaatsvinden dan krijgen de oude plaatselijke PCOB-vereniging een groot aantal leden van de oude ANBO erbij. Dat opent perspectief, het netwerk wordt uitgebreid, door schaalvergroting en krijgt meer slagkracht.

Jonge senioren
Verder ligt de essentie, naast het “pleasen” van de leden op het werven van jongere senioren. Besturen is vooruitzien en die dienen het Pareto principe te hanteren (80% zorg dragen voor alle relevante informatie en aansprekende activiteiten en 20% over continuïteit van de vereniging). Om senioren een belangrijke stem te geven in de maatschappij en in de landelijke politiek is er een hechte coalitie gevormd tussen PCOB, ANBO, NOOM en de Koepel Gepensioneerden. Met 350.000 leden hebben ze een sterke vertegenwoordiging voor de beleidsmakers in Den Haag en in de politiek.

Ruud Hoemakers

Afbeelding
PCOB en ANBO op weg naar een nieuwe vereniging 13 nov., 15:27
Afbeelding
De naasten, de vrijwilligers en de omgeving 13 nov., 10:24
Afbeelding
Recept: Pappardelle met zalmreepjes, gestoomd in tomaat-roomsaus 12 nov., 17:22
Afbeelding
Als de blaadjes vallen... 12 nov., 12:19
Afbeelding
Stook veilig of stook niet 11 nov., 20:12
Afbeelding
Christmas carols en veel gezelligheid in de Stadsherberg in Enschede 11 nov., 11:11
Afbeelding
Ruim 150 matches tussen studenten en senioren in Twente 10 nov., 15:21
Afbeelding
Van Haag tot Wal Festival vertelt verhalen van vroeger en nu 10 nov., 08:07