Afbeelding

Ingezonden: Pensioenactie Oost blijft de ontwikkelingen volgen

Algemeen

Op 20 december stemden na veel discussie in de Tweede Kamer, naast de regeringspartijen ook GroenLinks en de PvdA, voor de nieuwe Wet Toekomst pensioenen, WTP. Met deze wet wordt het pensioen van een inkomensverzekering omgezet in een beleggingsproduct. De pensioenen worden daardoor steeds meer afhankelijk van de markt. Indexatie (koopkracht behoud) wordt dan afhankelijk van de beurskoersen. Terwijl er nu al een groot deel van de senioren niet kan rondkomen.

De laatste kans om de wet tegen te houden was de volgende stap; de Eerste Kamer. Samen met andere actiegroepen heeft Pensioenactie Oost geprobeerd de senatoren er van te overtuigen dat deze wet moest worden afgewezen. Maar daar kregen we iedere keer te horen: “Ja jullie hebben gelijk, die wet is niet goed, maar dit staat nu eenmaal in het regeerakkoord, en we hebben fractiediscipline dus we moeten wel voor stemmen.” Op de laatste dag van de Eerste Kamer in oude samenstelling is de WTP vervolgens aangenomen. En 6 weken later viel het kabinet Rutte IV en was het regeerakkoord van tafel.

Eerlijk verdelen
Nu moet het collectieve vermogen van de pensioenfondsen in individuele potjes verdeeld worden. Vorig jaar was het nog 1.850 miljard, maar nu is het nog maar 1.600 miljard. Bijna 250 miljard euro is verdwenen omdat de pensioenfondsen onder druk van de Nederlandse Bank uw geld voor een groot deel hebben belegd in staatsleningen met een rente van minder dan 0,5%. Door de gestegen marktrente zijn die staatsobligaties fors in waarde gedaald. Veel fondsen hebben nu een dekkingsgraad van tegen de 120%. Dan zou je denken dat er voor iedereen 20% achterstallige indexatie uitgekeerd kan worden. Maar dat is niet het plan van de overheid en de DNB. In de richtlijnen van de DNB staat dat bij een dekkingsgraad van 120%, de werkenden er allemaal 22% bij kunnen krijgen en de gepensioneerden steeds minder naarmate ze ouder zijn. Voor iemand van 85 jaar zou de inhaalindexatie niet meer dan 10% zijn.

En op de vraag waarom het vermogen zo ongelijk verdeeld moet worden was het antwoord van de minister: “Die ouderen gaan toch eerder dood, dus die kunnen wel met minder indexatie toe”. De mensen die voor 2008 met pensioen gingen zijn nu boven de 80 jaar. Dat is de groep met de grootste indexatie achterstand en die zouden volgens deze plannen juist het minste van de overdekking mee krijgen. In de Tweede Kamer hebben CDA en GroenLinks een amendement ingediend om een gelijke verdeling van de overdekking mogelijk te maken. Maar in de richtlijnen van de Nederlandse Bank wordt net gedaan alsof dat aangenomen amendement er helemaal niet is. De werkgevers en vakbonden mogen zelf beslissen hoe het pensioenvermogen wordt verdeeld. Maar die partijen vertegenwoordigen de gepensioneerden niet en hebben er dus ook geen belang bij dat gepensioneerden hun eerlijke deel van het pensioenvermogen krijgen.

Pensioenactie Oost blijft de situatie met een kritisch oog volgen. Hoewel Pensioen Actie Oost zelf niet meer bijeenkomt om te vergaderen, zal Emiel Stolp de ontwikkelingen rondom de pensioenen op de voet blijven volgen. Hij houdt ons via Hart van Senioren op de hoogte. Maar ook u kunt iets doen, stuur uw pensioenfonds bericht dat u niet akkoord bent met zo een ongelijke verdeling van het pensioenvermogen. En volg ons op facebook en onze website:
https://pensioenactieoost.jouwweb.nl/actieplanhttps://www.facebook.com/groups/1004308477096754

Ingezonden artikel Corry Westgeest en Emiel StolpAfbeelding
PCOB en ANBO op weg naar een nieuwe vereniging 13 nov., 15:27
Afbeelding
De naasten, de vrijwilligers en de omgeving 13 nov., 10:24
Afbeelding
Recept: Pappardelle met zalmreepjes, gestoomd in tomaat-roomsaus 12 nov., 17:22
Afbeelding
Als de blaadjes vallen... 12 nov., 12:19
Afbeelding
Stook veilig of stook niet 11 nov., 20:12
Afbeelding
Christmas carols en veel gezelligheid in de Stadsherberg in Enschede 11 nov., 11:11
Afbeelding
Ruim 150 matches tussen studenten en senioren in Twente 10 nov., 15:21
Afbeelding
Van Haag tot Wal Festival vertelt verhalen van vroeger en nu 10 nov., 08:07