Afbeelding
Foto: Hans van Oosterhoudt

Nieuw (interim)bestuur PCOB Enschede

Algemeen

Een aantal jaren geleden besloten een tweetal ouderenbonden KBO (Katholiek) en PCOB (Protestant) nauw met elkaar samen te werken onder de noemer Unie KBO-PCOB. Deze samenwerking is een middel om geleidelijk beide organisaties te verenigen met één klinkende naam, één organisatievorm en één contributiesysteem. Het doel was en is, volume te bewerkstelligen, want hoe groter hoe beter de belangen van senioren in Nederland behartigd kunnen worden.

Het zuilensysteem bleef nog intact, Katholieke senioren werden lid van KBO en Protestanten van PCOB. Ook waren er twee verschillende organisatievormen. KBO is provinciaal gesitueerd met een provinciaal autonoom bestuur en PCOB met landelijk bestuur. De contributie van PCOB is wat hoger dan die van KBO. Voor potentiële leden was het geen duidelijk situatie.

Plaatselijke verenigingen van KBO en PCOB maakten kennis met elkaar en nodigden elkaar uit op hun afzonderlijke bijeenkomsten. Besturen en leden leerden elkaar beter kennen. Dat zorgde voor vertrouwen, met als resultaat dat het merendeel van de KBO en PCOB-verenigingen gezamenlijk bijeenkomsten gingen organiseren. Wat op plaatselijk niveau op voortreffelijke wijze gestalte kreeg, lukte het op een hoger echelon niet. Debet hieraan waren de financiën en de organisatievorm.

KBO Brabant vertrok vrij snel uit de Unie KBO-PCOB en vorig jaar vertrokken wederom vier provinciale bonden waaronder KBO Overijssel. De reden van uittreding was dat de Unie KBO-PCOB aangaf dat het nu wel tijd werd om “spijkers met koppen te slaan”, de verloving heeft al te lang geduurd, we kunnen niet jaren doorgaan in de huidige situatie. De uitgetreden provinciale KBO-bestuurders beroepen zich dat ze dichter bij hun verenigingen staan, dan de plaatselijke PCOB-verenigingen die landelijk worden aangestuurd. Het voordeel is evident, mits dat ook te realiseren is. 

Besturen is vóóruitzien en bestuurders dienen het Pareto principe te hanteren. De 80-20 regel (80% het “pleasen” van je leden en 20% zorgen voor continuïteit). Als je dan elk jaar het aantal leden fors ziet teruglopen bij alle verenigingen dan is de vraag waarom wordt dat, op een hoger echelon, niet aangepakt?

KBO-PCOB Enschede

Oorzaak en gevolg; dat overkwam de KBO en PCOB-verenigingen in Enschede. Door bovengenoemde oorzaak was het gevolg dat er nauwelijks jongere senioren lid werden en aansluitend ook geen opvolging in de besturen plaatsvond. De bestuurders hadden meermalen aangegeven te willen stoppen en ook meermalen gevraagd wie het “stokje wilde overnemen” met oorverdovende stilte als gevolg. Moegestreden hebben ze eind december 2022 het bijltje erbij neergelegd.

Persoonlijk

Als lid van KBO Enschede en als actief lid van de werkgroep Belangenbehartiging KBO Overijssel, was ik het niet eens met de uittreding van KBO Overijssel in die mate dat ik mijn KBO lidmaatschap heb opgezegd en ben lid geworden van PCOB. In die hoedanigheid ben ik als interim-voorzitter bezig jongere senioren, in te werken als bestuurder om de activiteiten weer op te pakken. Mijn bestuursstijl is niet vastgeplakt aan het pluche, ik prefereer flexibiliteit, wissel elk jaar en borg de expertise. Bij mij geen vier jaar voorzitter en vervolgens nog een termijn en nog een termijn. Dat wil niemand, een uitzondering daargelaten, en zeker de jongere senioren niet.

Binnenkort organiseert het interim-bestuur een feestelijk voorjaarsbijeenkomst voor PCOB leden, oud KBO leden uit Enschede die zich eerder hebben opgegeven mee te willen doen en senioren die gewoon een leuke en interessante avond willen meemaken met interessante infotainment, leuke en gezellige entertainment en niet onbelangrijk lekker eten.

Wil je de volgende bijeenkomsten en aansprekende activiteiten ook beleven geef je dan geheel vrijblijvend op en mail naar pcobenschede@gmail.com en toets in “ik heb belangstelling”.

Ruud Hoemakers

Afbeelding
Senioren lopen nog groot risico op gevaarlijke valpartij 22 sep., 19:50
Afbeelding
De drukte bij de Luisterlijn houdt aan, en helemaal tijdens de vakantieperiode 22 sep., 13:48
Afbeelding
Ingezonden: Pensioenactie Oost blijft de ontwikkelingen volgen 21 sep., 13:46
Afbeelding
Senioren aantrekkelijk doelwit voor zakkenrollers: hoe voorkom je dit? 21 sep., 08:38
Afbeelding
Omgaan met hitte-stress; je kunt het er warm van krijgen! 20 sep., 13:32
Afbeelding
Lokale Energie Initiatieven (LEI) in Overijssel. 19 sep., 18:00
Afbeelding
Bijzondere reisbestemming: Noord-Portugal 19 sep., 12:57
Afbeelding
Watermolen Bels 19 sep., 09:48