Afbeelding
Foto:

Noaberboeren Het Lankheet

Algemeen

HAAKSBERGEN - De productie van ons voedsel, de actualiteit in ogenschouw nemend, is niet langer houdbaar. We produceren ontoelaatbare hoeveelheden stikstof wat niet goed is voor het klimaat en uiteindelijk ook niet voor onze aarde. 

28 juli 2022 was Earth Overshoot day. Het is de dag waarop de vraag van de mensheid naar ecologische hulpbronnen dat wat de aarde in dat jaar kan aanleveren overstijgt. In 1986 was dat nog op 31 december, in het jaar 2000 op 1 november en afgelopen jaar de datum van 28 juli en als we er nu niets aan doen dan zal de datum schrikbarend snel naar 1 januari gaan. 

We hebben nu twee aardbollen nodig en er is er maar één! Daarom zijn initiatieven als Herenboeren en andere bedrijven die de weinige beschikbare grond duurzaam willen exploiteren heel belangrijk. Noaberboeren Het Lankheet in Haaksbergen is zo’n coöperatief bedrijf. 

Deze cooperatieve boerderij produceert voedsel voor haar leden. Het is het principe van het merk Herenboeren maar dat is, met wederzijds begrip, losgelaten. Het doel is hetzelfde, maar voor het oprichten van Herenboeren zijn richtlijnen opgesteld die niet passen bij de samenwerking die het Landgoed Het Lankheet is aangegaan met de initiatiefnemers van Noaberboeren. Zij willen samen met de beheerder van het landgoed kleiner beginnen en stapsgewijs groeien. 

Ruim 30 gezinnen hebben zich al aangesloten en in de komende tijd zullen het door middel van publiciteit en mond-tot-mondreclame groter groeien. Noaberboeren Het Lankheet is een kleinschalig coöperatieve vereniging die voedsel produceert voor haar leden. Het gaat om duurzame productie van groenten, fruit, eieren, zuivel en vlees.

Noaberboeren Het Lankheet richt zich op Zuid Twente en de Achterhoek en is natuur gedreven volgens de onderstaande uitgangspunten:

- De bodem staat centraal
- Biologisch als ondergrens;
- Geen pesticiden en kunstmest;
- Natuurlijk gedrag bij dieren;
- Dieren hebben een functie binnen de kringloop;
- Natuur in haar kracht zetten;
- Vergroten van de biodiversiteit in het gebied;
- Verbeteren van de waterkwaliteit.

Deze coöperatie produceert vraag gestuurd, heeft twee biologische boeren in deeltijd dienst, is volkomen zelfstandig, heeft geen financiële prikkel in haar systematiek, de productiekosten en de opbrengsten worden verdeeld onder de leden en heeft geen vreemd vermogen in haar exploitatiebegroting. Noaberboeren Het Lankheet is nu meer dan hard nodig.

De initiatiefnemers van Noaberboeren Het Lankheet, waaronder Han ten Dam een van de bestuursleden, ervaren dat de vraag om mede-eigenaar van de biologische Noaberboerderij steeds groter wordt. Heeft deze manier van duurzaam produceren en voedsel inkopen uw belangstelling gewekt neem dan contact met Noaberboeren Het Lankheet. Het mailadres is info@noaberboeren.hetlankheet.nl

Afbeelding
Alleen familie! 13 mrt., 12:50
Afbeelding
Saskraam Kringloop 12 mrt., 18:47
Afbeelding
Treinreis voor Denkend aan Zwitserland 12 mrt., 11:46
Afbeelding
Veilig laden 11 mrt., 16:42
Afbeelding
Enschede Energie, lokale duurzame energie van en voor ons allemaal 11 mrt., 08:38
Afbeelding
Noaberboeren Het Lankheet 10 mrt., 19:35
Afbeelding
Food for Happy Ageing (8) 10 mrt., 12:32
Afbeelding
Van start met een nieuwe creatieve hobby! 9 mrt., 18:29