Afbeelding

stichting Fietsen Alle Jaren

Algemeen

“Ohhh wat leuk dat jullie dit doen…….wat geweldig”. Het is een veel gehoorde reactie van passagiers in één van de riksja’s van Fietsen Alle Jaren. Het is dan ook een initiatief dat veel positieve reacties los maakt en dat niet alleen bij de mensen die worden meegenomen, maar ook bij de vrijwilligers zelf, bij familieleden en medewerkers van zorginstellingen. Waardevol is dat een verzorgende of familielid mee kan als begeleider.

In 2015 werden in Nijmegen de eerste riksja-ritjes gemaakt. Op dit moment wordt er in 25 steden met de speciale fietsen gefietst. De opzet is simpel: vrijwilligers nemen mensen die dat niet meer zelfstandig kunnen, mee voor een ritje naar buiten. Onder het motto ‘iedereen heeft een leven lang recht op wind door de haren’.

“Bent u niet moe?” is een veel gehoorde vraag aan de piloten zoals de vrijwilligers worden genoemd. Maar de hulpmotor zorgt voor een ‘duwtje in de rug op de ritjes die worden gemaakt vanuit een zorgcentrum of een thuisadres. Het gaat vaak ‘terug in de tijd’ om herinneringen en verhalen op te halen op de plekken waar mensen lang hebben gewoond of gewerkt. Of ‘gewoon’ door het park of de mooie natuur in de omgeving van hun woonplaats.

Landelijke Stichting

Het idee van Fietsen Alle Jaren komt oorspronkelijk uit Denemarken (Kopenhagen) waar in 2012 de organisatie ‘Cycling Without Age’ werd opgericht. In Nederland worden plaatselijke initiatieven ondersteund door een in 2020 opgerichte stichting. Het bestuur wordt bemenst door onbetaalde vrijwilligers, geworven uit de plaatselijke initiatieven. Kortom Fietsen Alle Jaren is een non-profitorganisatie van vrijwilligers voor vrijwilligers. Doel van de landelijke stichting is naast het ondersteunen van (opstartende) plaatselijke initiatieven, de naamsbekendheid van Fietsen Alle Jaren te vergroten en – trapje voor trapje - het aantal plaatsen met een initiatief verder uit te breiden.

Op zaterdag 3 juni, Wereldfietsdag, zal met zo veel als mogelijke riksja’s een meerdaagse tocht worden gemaakt naar een centrale plek in Nederland. In de verwachting dat met deze ‘Long Ride’ de naambekendheid van Fietsen Alle Jaren verder zal groeien.

Zelf een initiatief opstarten

Op de landelijke website is hierover handige informatie te vinden. De landelijke stichting staat initiatiefnemers graag met raad en daad bij zoals advies bij de aankoop van een riksja en het verzorgen van een instructie dag voor het oefenen met het fietsen op de speciale fietsen. De geoefende vrijwilligers die de tochtjes op de riksja maken worden ook wel ‘piloten’ genoemd. Meer weten over dit initiatief? Kijk eens op de site en neem gerust contact op.

Fietsen Alle Jaren | Een leven lang wind door je haar

Website: www.fietsenallejaren.nl
Facebook: www.facebook.com/fietsenallejaren


Afbeelding
Alleen familie! 13 mrt., 12:50
Afbeelding
Saskraam Kringloop 12 mrt., 18:47
Afbeelding
Treinreis voor Denkend aan Zwitserland 12 mrt., 11:46
Afbeelding
Veilig laden 11 mrt., 16:42
Afbeelding
Enschede Energie, lokale duurzame energie van en voor ons allemaal 11 mrt., 08:38
Afbeelding
Noaberboeren Het Lankheet 10 mrt., 19:35
Afbeelding
Food for Happy Ageing (8) 10 mrt., 12:32
Afbeelding
Van start met een nieuwe creatieve hobby! 9 mrt., 18:29