Afbeelding

‘Met-de-poten-op-tafelgesprek’ tussen jong en oud

Algemeen

Op 26 oktober jl. vond in hogeschool Saxion te Enschede het ‘met de poten op tafelgesprek’ plaats tussen studenten van hogeschool Saxion en senioren (68+). Thema van deze namiddag en begin van de avond was de vermeende kloof tussen jong en oud. Bestaat een generatiekloof? En zo ja wat is er dan nodig om die kloof te verkleinen? 

De bijeenkomst was een initiatief van hoofddocent Ellis van Dooren van Saxion en Ruud Hoemakers, belangenbehartiger van seniorenorganisatie KBO PCOB Enschede. Zo’n 20 studenten van het Saxion TopTalent Honours Programme Changing Cities gingen met evenzoveel senioren in gesprek over de denkbeeldige breuklijn tussen jong en oud (prof. Paul Scheffer). 

De organisatie was in handen van de studenten onder leiding van Dirk Serlie, student Integrale Veiligheidskunde en medeorganisator Daphne Bleumink, studente Sociaal Juridische Dienstverlening. Zij stelden de thema’s en stellingen op waarover vervolgens gedebatteerd werd. Er werden vier groepen samengesteld; elke groep bestond uit vijf studenten en vijf senioren. Elke groep kreeg één thema met daarbij twee stellingen te bespreken en na een kwartier werden de gesprekken beëindigd en gingen de groepsleiders naar een andere groep. 

Thema’s als ethiek, vergrijzing, eenzaamheid en overige kwamen aan bod. De stellingen waren divers; onder andere: “op scholen moet godsdienstlessen gegeven worden”, “de werkenden moeten niet opdraaien voor de AOW kosten”, “het koningshuis moet afgeschaft worden”, “de productie van softdrugs zoals wiet, xtc en cannabis moet gelegaliseerd worden”, “niet alleen ouderen zijn eenzaam, ook een grote groep jongeren zijn eenzaam” en meer. Zowel senioren als de studenten lieten zich niet onbetuigd en stortten zich volop in het debat. 

Tegen 18.00 uur trakteerde de Saxion-cateraar de deelnemers op heerlijke soep en smakelijke broodjes, vervolgens mochten de vier groepsleiders hun bevindingen uit de doeken doen. Opvallende uitkomst is dat er op bijna alle stellingen aanzienlijke overeenkomsten zijn tussen wat jong en oud vinden. Ook opvallend is dat op de stelling legalisatie van softdrugs de studenten er wat conservatiever instonden dan de senioren. De meeste senioren vinden legaliseren van softdrugs juist wel goed.

De senioren vonden het erg leuk om met deze leeftijdsgroep (18-25-jarigen) in contact te komen, immers de kinderen van deze groep senioren zijn vaak ouder (tussen de 30 en 40 jaar). Omgekeerd hebben de studenten het leuk gevonden om in gesprek te gaan met senioren van genoemde leeftijd, zij geven aan er veel van te hebben opgestoken. Twee speciale gasten namen deel aan het gesprek te weten Ingrid Rep (directeur Unie KBO PCOB) en Maria Walters (directeur Lang Zult U Wonen). Als correspondent van Hart van Senioren mocht ik dit bijzondere gesprek bijwonen, waarvan akte!

Martin Meijerink

Afbeelding
KBO-PCOB ledenvoordeel 14 dec 2022, 14:22
Afbeelding
Ineke’s recept: Tietjes spek 13 dec 2022, 19:19
Afbeelding
Klimaatalarm in huis 13 dec 2022, 14:15
Afbeelding
Rondtrekken en logeren in Midden-Drenthe 12 dec 2022, 20:10
Afbeelding
Veilig en gezond je huis verwarmen 12 dec 2022, 12:50
Afbeelding
Korte vakanties met magische momenten in Osnabrücker Land! 12 dec 2022, 08:48
Afbeelding
Wees welkom in de Stadsherberg in Enschede 11 dec 2022, 19:42
Afbeelding
Altijd heerlijk genieten bij familie Van Raaij 11 dec 2022, 12:41